Skydda och integrera

Nu när vi har optimerat din utskriftsmiljö, måste vi se till att allting är uppkopplat till din IT-miljö på ett säkert, kompatibelt sätt. Vi kallar detta andra steg för “skydda och integrera.”

Vårt arbetssätt integreras i din befintliga IT-miljö och ditt nätverk med minimala störningar, så att strategiska utskriftstjänster (MPS) blir en mer uppskattad del av din verksamhet

Genom att närmare integrera MPS med IT, ökar värdet för din organisation genom tydligare ansvarsfördelning och en enda kontaktpunkt. Du omvandlar också din utrustning till att bli verkliga IT-tillgångar, och det är första steget mot högre effektivitet.

Dessa dagar har du inte råd med mindre än att all din information hålls säker, så vi använder den senaste tekniken för förstärkt autentisering, kryptering och virusskydd. Vi samarbetar med experter som Cisco och McAfee, som har bland branschens starkaste normer.

Xerox har bandvidden och styrkan för att stödja integrering och dokumentsäkerhet i global omfattning. Detta är väldigt viktig för stora företag.

 

Skydda affärsidéer och information.

Xerox tillhandahåller en komplett uppsättning med tjänster för att installera och integrera säkerhet och kontroller i din befintliga infrastruktur för utskrifter och IT.

Användare kan printa på ett säkert sätt när och var som helst, med hjälp av aktiverad nätverksutrustning, oavsett tillverkare, i enlighet med policyer som HIPAA eller Sarbanes Oxley.

Du kan bevaka användning och utrustning, etablera regler för utskrifter, implementera starka säkerhetsåtgärder, spåra och allokera kostnader, och väsentligt minska mängden avfall.

Och allt implementeras i den omfattning, takt och säkerhetsnivå som passar dig idag och i morgon.

 

Verktyg för att skydda och integrera:

 

 

Dela: