Xerox® tjänster för inventering av utskriftssäkerhet

Xerox® tjänster för inventering av utskriftssäkerhet kan hjälpa till när:
  • du har ett säkerhetsintrång.
  • nätverksuppkopplad utrustning går ner och förlorar sitt säkerhetsskydd.
  • du inte har ett automatiskt varningssystem som kan informera dig om riskabla situationer.
  • du behöver en snabb, komplett inventering av din infrastrukturs inställningar, inklusive skrivare och multifunktionsskrivare (MFP:er) enligt en företagspolicy.
  • du vill ha större förtroende för säkerheten i din utskriftsmiljö.
  • du vill slippa gissa, och slippa det manuella arbetet, när det gäller säkerheten.

Xerox® tjänster för inventering av utskriftssäkerhet hjälper dig att hantera säkerheten för all din utrustning.

Våra program läser av ditt nätverk och genomför en automatisk inventering. Den jämför utrustningens nuvarande inställningar med din IT-konfiguration och säkerhetspolicy. Detta ger insikter i överensstämmelsen för Xerox®-utrustning.

Vårt Service Delivery-team granskar från grunden och konfigurerar och implementerar sedan en enhetlig lösning för all utrustning inom MPS-miljön.

Lösningen hanterar Xerox®-skrivare och uppdateringar av firmware så att de överensstämmer med säkerhetsstandarden. Kontinuerlig rapportering visar följsamheten och identifierar brister som kan åtgärdas.

Se broschyr om Xerox tjänst för inventering av utskriftssäkerhet

  [på engelska]

 

Dela: