Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Stylized image of someone typing on a laptop

Xerox utsedd till ledare i Quocircas rapport Global Print Security Landscape 2023

Säkerhet fortsätter att vara en huvudprioritering för företag av alla storlekar. Enligt en Quocirca-undersökning av beslutsfattare inom IT i USA och Europa rapporterade 61 % av alla organisationer dataförlust på grund av utskriftsrelaterade intrång under de senaste 12 månaderna, med en genomsnittlig kostnad på 934 000 USD/743 000 GBP.

Xerox fortsätter att vara ledare på en konkurrensutsatt marknad när det gäller att ge kunderna värde och innovation. Vår säkerhetsportfölj består av flera delar – säkra enheter, säker enhetshantering och tjänster för data- och innehållshantering. Detta bekräftades återigen av det globala analysföretaget Quocirca i deras senaste rapport, The Print Security Landscape, 2023 – där Xerox förbättrade sin ledande ställning på marknaden för utskriftssäkerhet

Ladda ner rapporten

Enligt rapporten förbättrar ”Xerox sin ledande ställning i Quocircas bedömning av marknaden för utskriftssäkerhet 2023. Xerox har vidareutvecklat sin säkerhetsstrategi, gjort ytterligare investeringar i sin tjänsteportfölj och förbättrat sin go-to-market-potential.”

Under det senaste året har vi avsevärt förbättrat vår globala säkerhetskommunikation och efterlevnad av zero trust-principer för att utveckla vår säkerhetsportfölj, lagt till certifikathantering och förbättrad hantering av fast programvara och sårbarheter, säker övervakning samt funktioner för automatiserad reparation.

”Xerox särskiljer sig i synnerhet tack vare sin starka bakgrund inom hanterade utskriftstjänster (MPS) och expertis inom omfattande säkerhetsbedömningar. Deras djupa kunskap och erfarenhet och förmåga att säkra och optimera dokumentarbetsflöden är bland de bästa inom branschen.”

”Tack vare stark prestanda inom utskrift, skanning och arbetsflöden är Xerox ett bra strategiskt val för organisationer som förlitar sig mycket på utskrifter och vill minska säkerhetsriskerna i sina dokumentprocesser.”

”Quocirca Print Security Landscape, 2023”, april 2023

Quocirca Print Security 2023 Vendor Landscape Graphic

Källa: Quocirca Print Security Landscape, 2023. Observera att denna information tillhandahålls som en visuell framställning och ska kombineras med andra källor för att fastställa lämpligheten hos en viss leverantör.

Quocirca Print Security Landscape, 2023

Quocirca har tagit fram en ögonblicksbild av placeringen av olika leverantörer på den globala marknaden för utskriftssäkerhet (figur 13). Obs! På grund av varierande tjänsterbjudanden för varje leverantör och regionala skillnader är detta endast avsett som en vägledning.

Bilden visas Quocircas syn på konkurrensläget avseende leverantörer baserat på följande kategorier:

Marknadsledande: Leverantörer som är marknadsledande både avseende strategisk vision och djupet på tjänsteerbjudandet. Ledare har gjort betydande investeringar i sin maskinvara, lösningar och tjänsteportfölj och infrastruktur och uppvisar också en stark vision för framtida strategi.

Starka aktörer: Leverantörer som har etablerade och beprövade erbjudanden och fortsätter att utveckla sina lösningstjänster. Dessa leverantörer är sannolikt starkt inriktade på små och medelstora företag med fokus på maskinvara.

Källa: ”Quocirca Print Security Landscape, 2023”, April 2023

Fyll i formuläret nedan om du vill få Quocircas Cloud Print Services 2024 Landscape Report.

Tack för ditt intresse.

[på engelska]

City skyline at night, reflected on water

Lösningar för produkt- och datasäkerhet på Xerox

Säkerhet är avgörande för varje företag och på Xerox tar vi det på största allvar. [på engelska]

Insikter om Strategiska utskriftstjänster

Se PDF, videor, infografik med mera om detta ämne.

Dela