Digital kommunikation och arbetsflöden för försäkringsbranschen Sätt kunden i centrum under hela resan

Dagens konsumenter förväntar sig anpassad kommunikation, smidig kundservice och engagemang i realtid – via olika kommunikationskanaler.

 

Med Xerox® Services för digitala försäkringsbolag kan du optimera företagets digitala kommunikationskanaler och snabba upp svarstider tack vare arbetsflödesautomatisering. Genom att effektivisera affärsprocesserna bakom varje kundinteraktion kan du förbättra hela kundupplevelsen och samtidigt minska kostnaderna.

Så fungerar det.

Ladda ner informationsblad

 [på engelska]

 

Digitala försäkringstjänster för att förbättra kundresan

handshake people icon

1. Förvärva

 • Säkerställ varumärkesintegritet och efterlevnad genom att ge medarbetarna tillgång till marknadsföringsmaterial via en onlineportal
 • Lägre förvärvskostnader med automatiserade kampanjer
 • Anpassade offerter i realtid för att förbättra konvertering

clipboard icon

2. Hantera

 • Digitalisera och snabba upp bearbetning av nya ansökningar
 • Använd data för att personanpassa välkomstpaket och förbättra kundupplevelsen
 • Säkra tillgång till kundernas dokument i ett digitalt valv

Arrows

3. Ge service

 • Ge kunder och rådgivare möjlighet att själva göra ändringar i försäkringspolicy
 • Hantera kundförfrågningar snabbare med digital kommunikation
 • Automatisera anspråkshantering och snabba upp utbetalningar
 • Snabba upp digital transformation genom att utforma transaktionsdokument som är optimerade för digitalt bruk

Graph icon with arrow pointing up

4. Väx

 • Använd maskininlärning och analys för att identifiera nästa steg
 • Förbättra kundbevarande och konverteringsfrekvens med personlig marknadsföring

Dela: