Tjänster för hantering av dokumenttransaktioner

Det är inte längre acceptabelt att göra affärer bara på papper. Så vad hindrar dig från att gå över till digital kommunikation?

I likhet med de flesta företag tycker du kanske det är svårt att veta var du ska börja. Det finns så många utmaningar: kunder som vill ha svar direkt, manuella, föråldrade processer, inkompatibla datakällor, flaskhalsar i arbetsflödet. Det är svårt att veta vad man ska ta itu med först.

Vi kan hjälpa dig att komma över rädslan för förändring och sätta igång. Men först utvärderar vi din verksamhet och tar fram en åtgärdsplan för dokumenthantering.

 

Xerox arbetsflödesutvärdering

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa kunder att ta en ordentlig titt på sina dokumentprocesser med syfte att gå över till digitala arbetssätt. Vi hjälper dig att utvärdera befintliga processer, utnyttja tillgänglig teknik och automatisera kompletta arbetsflöden. Vår arbetsflödesutvärdering är det första steget för att identifiera affärsprocesser som kan vara lämpliga för automatisering. Detta gör vi under utvärderingen:

  • Identifierar, utvärderar och dokumenterar befintliga processer.
  • Tar reda på de huvudsakliga faktorerna som inverkar på ledtid.
  • Identifierar flaskhalsar som står i vägen för framgångsrik implementering.
  • Utformar en plan för att införa en effektiv process.

 

Xerox tjänster för hantering av dokumenttransaktioner

Vi hjälper dig att effektivisera och automatisera affärsprocesser för att öka tillväxt, minska kostnader och omvandla pappersbaserade arbetsflöden till digitala. Våra tjänster för hantering av dokumenttransaktioner skapar kopplingar till andra branschspecifika arbetsflödeslösningar eller till andra affärsprocesser i din verksamhet. Detta kan vi hjälpa till med:

Hämta: Skaffar information från postrum, mobila enheter, elektroniska källor och andra källor som kan skannas in i organisatoriska arbetsflöden.

Transformera: Bearbeta information från flera kanaler med skanning, klassificering och identifiering, extrahering och validering som sedan kan användas i affärsprocesser längre fram i kedjan.

Bearbeta: Tillämpa affärsregler som automatiserar repetitiva uppgifter genom att upprätta köer för granskning, prioritering och dirigering. Integrera med ERP, CRM och system från tredje part.

Lagra: Transformera pappersbaserade processer med lösningar för innehållshantering:som lagrar, hämtar och förvarar dokument och digitala bilder baserat på krav på hantering av kunduppgifter.

Leverera: Gör information tillgänglig där den behövs, för kundtjänst, slutanvändare av ERP, CRM och system från tredje part och utgående kundkommunikation.

 

Exempel på processförbättringar

När du använder tjänster för hantering av dokumenttransaktioner kan du realisera ekonomiska fördelar som kostnadsbesparingar, hastighet, intäktsökningar och bättre beslutsfattande. Här är några exempel på saker som vi kan transformera för våra kunder:

  • Inkommande kundkommunikation
  • Leverantörsskulder och kundfordringar
  • Hantering av läkarjournaler
  • Filkonvertering

 

Fallstudier

Läs om några av de framgångar som våra kunder har med Xerox tjänster för hantering av dokumenttransaktioner.
Co-operative Financial Services ›
Global Utilities Leader ›
Department for Work and Pensions ›

Insikter

Document Management ECM Image
Fallstudie: AgustaWestland

Snabb digitalisering av dokument hjälper företaget att skicka ut reservdelar snabbt och minska tiden som plan måste stanna på marken.
Läs fallstudie

Document Management ECM Image
Fallstudie: CFS

Automatiserat e-postrum och ECM ger Co-operative Financial Services nöjdare kunder.
Läs fallstudie

BPO Transaction Processing Image
Broschyr om transaktionshantering

Hitta flexibla sätt att bearbeta transaktioner utan minsta krångel.
Läs mer

Kontakta oss