Xerox® FreeFlow® Output Manager®

Den här produkten är inte längre tillgänglig.

Vi rekommenderar Xerox FreeFlow Core.

Fördelar

 • Påskyndar produktionstiden och ökar effektiviteten genom att utskriftsjobb kan prioriteras, planeras och delas upp under hela arbetsgången
 • Ökar produktionskapaciteten genom att utnyttja befintliga digitala utskriftsresurser maximalt och kostnadseffektivt framställa blandade svartvita dokument och färgdokument
 • Sänker produktionskostnaderna eftersom digitala utskriftsresurser utnyttjas maximalt, behovet av arbetskraft minskar och omdirigering av utskriftsjobb automatiseras
 • Ta emot jobb från vilken annan plats i nätverket som helst och skicka jobb till ett godtyckligt antal maskiner via ett gemensamt och enhetligt gränssnitt

Funktioner

 • Styr den digitala utskriftsutrustningen och hanterar effektivt flödet av utskriftsjobb över flera skrivare
 • Kan ta emot stora jobb som har lästs av i flerfunktionsenheter och vidarebefordra dem till produktionsskrivare som är bättre lämpade att hantera stora volymer
 • Hanterar jobb från:
  • Jobbsändande klienter
  • Internet
  • Nätverksdatorer
  • Stordatorer
  • "Hot folders"
  • Andra FreeFlow-produkter som Makeready, Process Manager, Express to Print och Print Manager APP
  • Tillåtna format: PostScript, PDF, PCL, TIFF, ASCII-text. Stöd för arbetssedlar med ASCII- och XPIF-format samt för vidarebefordring av JDF-arbetssedlar
 • FreeFlow redovisningsmodul ger tillgång till all redovisningsinformation över hela din FreeFlow Print Server/DocuSP-kontrollerade skrivarpark
 • JMF Service erbjuder förbättrad kommunikation beträffande jobbstatus mellan alla JMF-kompatibla moduler i ditt tryckeri
 • Balanserar arbetsbelastningen: Påskyndar flödet genom att bearbeta jobb över flera skrivare
 • Matchar jobbattribut: Analyserar jobbattribut och omdirigerar jobb till skrivare med matchande egenskaper
 • Uppdelning: Delar upp jobb baserat på färg, kopia eller sida och ökar produktiviteten
 • Skript: Skript för för- och efterbearbetning ger större integrering och anpassning av arbetsflödet

Huvudtillämpningar

Hanterar flödet av utskriftsjobb från en gemensam styrningspunkt till aktuella produktionsmiljöer:

 • Snabbtryck
 • Kommersiellt tryck
 • Publicering på beställning

Resurser