Gå till huvudinnehåll

Xerox® IntegratedPLUS Automatisk färghantering

Med automatisering får du snabb, korrekt, produktiv färghantering
08 795 10 00
0830 - 1630

Översikt

IntegratedPLUS Automated Colour Management, perfekt för kunder som behöver färghantering för flera tryckpressar på en eller flera platser, har webbaserad färghantering som enkelt integreras i produktionsskrivare. Denna lösning har enkla kontroller för enhetsövervakning och central färghantering av ett antal tryckpressar.

Viktiga funktioner

 • Hjälper till att ge förutsägbar och korrekt färgåtergivning under hela produktionsprocessen
 • Kombinerar effektivt en molnserver, lokala program och kraftfulla digitala front end-lösningar för arbetsflöde
 • Automatiserar skrivarövervakning, fjärrhantering av färgresurser och förinställda processer för arbetsflöde och skrivaråterställning
 • Validerar Xerox DFE och skrivarinställningar för att se till att tryckpressen och DFE ger bästa möjliga matchning av originalet
 • Utför snabb, korrekt databeräkning och analys i molnet
 • Drar nytta av styrkan hos våra samarbetspartners för att hjälpa dig att producera fler jobb
 • Eliminerar behovet av lokala färghanteringspaket på olika platser, olika versioner eller inställningar för att analysera färgdata
 • Inkluderar Xerox Professional Services-support för att se till att ditt arbetsflöde fungerar smidigt

Dina utmaningar

Tryckerier står ständigt inför utmaningen att uppnå jämna färger på sina utskrifter. Det främsta problemet är inte skrivarens färghantering, det är bristen på automatisering och att färgresultatet är beroende av många steg i utskriftsprocessen.

Huvudutmaningar

 • Regelbunden kontroll av utskriftsmotorn är tidskrävande och för ofta med sig fel
 • En skiftande färgkvalitet kan komma från fler olika ställen i produktionsprocessen
 • Olika färghanteringsprogram används på olika platser
 • Olika programvaruversioner eller inställningar används för att analysera färgdata
 • Flera färgexperter behövs för varje plats
 • Inkonsekventa procedurer används för att återställa skrivare till önskade färgtoleranser
 • Stora IT-utgifter för att köpa servrar, programvarulicenser och uppgraderingar

Hur Xerox kan hjälpa dig

Med Xerox® IntegratedPLUS Automatisk färghantering får du en enda färghanteringslösning för alla dina skrivare. Du kan effektivisera arbetsflödet rejält genom att du kan få tillgång till och hantera tryckpressarna även när du inte är på plats. Genom att samarbeta med ledande företag inom färghantering kan Xerox uppfylla alla dina krav när det gäller färghantering.

Varför välja Xerox?

 • Ger bättre produktivitet och tillförlitlighet än nuvarande manuella processer.
 • Förenklar hantering av flera utskriftsmotorer/flera platser.
 • Minskar kostnaderna genom att göra färghantering betydligt mer förutsägbart och effektivt.
 • Minskar risken för manuella fel och slösar inte tid och material.
 • Effektiviserar arbetsflödet genom att du kan få tillgång till och hantera tryckpressarna även när du inte är på plats.
 • Intelligent och integrerad lösning, du kan övervaka, uppdatera och ändra aktivitetet för alla pressar på en gång istället för en i taget
 • Drar nytta av din befintliga teknik – du behöver inte investera i ny IT-utrustning
 • Vi arbetar med din färgexpert för att ta fram återställningsprocedurer om en tryckpress befinner sig utanför önskade toleranser och för att säkerställa att processer för färghantering sker regelbundet och konsekvent

Resurser