Xerox® FreeFlow® Express to Print

FreeFlow Express to Print har ett lättanvänt, visuellt användargränssnitt och fördefinierade mallar som förenklar och automatiserar prepress-jobbförberedelserna. Programmet är utvecklat specifikt för lätt produktion och grundläggande digital utskrift.
Ring om produkter och priser:
08 795 10 00
0830 - 1630

Fördelar

 • Otrolig valuta för pengarna. Lösningen är skräddarsydd för tryckerier som vill ha en smidig och snabb lösning för hantering av prepress och jobbförberedelser
 • Enkel användning - och ännu enklare installation, utan de konfigurations- eller serverkrav som de flesta andra arbetsflödeslösningar har
 • Ökad produktivitet tack vare automatisering av återkommande jobb, komplexa utskriftsjobb och rutinmässiga förberedelser
 • Med hjälp av det visuella, logiska och lättanvända användargränssnittet blir till och med nybörjaren snabbt expert – intuitivt användargränssnitt för snabb och smidig användning och minimala utbildningskrav
 • Tidsbesparing och enhetligt utskriftsresultat tack vare automatisk PDF-konvertering
 • Kostnadsfri demoversion som du kan prova i din egen utskriftsmiljö

Funktioner

 • Visa och redigera arbetssedel- och prepressfunktioner och verifiera korrekt utseende innan du skriver ut
 • Lägg snabbt och enkelt till flikar, inlägg, omslag, specialsidor, sidnumrering, vattenmärken och streckkoder genom att dra och släppa ikoner
 • Elegant och enkelt grafiskt användargränssnitt där du kan visa hela jobbet på skärmen i flera olika vyer; läsordning, utskriftsordning eller sidvy
 • Skapa eget flikmaterial med etiketter snabbt och enkelt tack vare formateringsfunktioner som automatiskt bäddar in information i jobbanvisningen
 • I den virtuella skrivaren konverteras inbyggda filformat som TIFF, JPEG, PostScript®, EPS och RDO automatiskt till PDF så snart de öppnas
 • Snabb utskrift på Xerox digitala skrivare via automatiserade arbetsflöden
 • Ökar produktiviteten med hjälp av fördefinierade mallar som minskar tidsåtgången vid programmering av utskriftsjobb såsom visitkort, broschyrer, vykort, böcker och handböcker. Branschspecifika juridik- och utbildningspaket ger en anpassad installation med särskilda mallar på det aktuella området.
 • Färgoptimering och bildförbättring som ger maximal utskriftskvalitet och enhetligt utseende

Huvudtillämpningar

 • Tryckerier som vill ha en smidig, snabb och kostnadseffektiv lösning för hantering av prepress och jobbförberedelser
 • Mer än 50 fördefinierade professionella mallar för automatisk prepress och filhantering

Resurser