Boktryck

Genom att minimera riskerna, snabba upp tid-till-marknad, minska spill och sänka fasta kostnader håller digitaltryck på att vända upp och ner på hela leveranskedjan för förlagsbranschen.

För både förlag och boktryckerier har användningen av digitaltryck länger haft begränsningar inom kvalitet, hastighet, flexibilitet och pris. Men de nya snabba produktionspressarna med bläckstråleteknik håller på att ändra på det.

Insikter

Two printed book samples
Ett nytt kapitel inom boktryckeri

Upptäck hur på digitaltryck vänder upp och ner på hela leveranskedjan för förlagsbranschen och hur du kan dra nytta av det.
Hämta e-boken

A person in a shipping warehouse
Ett sätt att snabba upp övergången till digitaltryck

Vi avslöjar varför det tar så lång tid för tryckerier att anamma ny teknik trots att fördelarna är uppenbara.
Läs blogginlägg

A person using an iPad in a shipping warehouse
Vägen till en bättre leverantörskedja för boktryck

Boktryckare: Det är dags att leka Hela havet stormar, blir det någon stol över till dig?
Läs blogginlägg

Boktryck i fyrfärg med digitalt bläckstråletryck på obehandlat offset-papper

Four-Color Book Printing with Digital Inkjet on Untreated Offset Papers