Corporate Social Responsibility

Behaving responsibly as a global citizen is an inextricable part of our heritage, and we uphold the highest ideals of integrity, innovation and excellence in all we do. By strategically transforming our business in 2017, we positioned ourselves for sustained success. Come see how we continue to help people, communities and the planet grow and thrive.
Learn how we’re delivering on our commitments and giving back to the world in which we live and work by viewing the 2018 Corporate Social Responsibility Progress Summary, an overview of corporate social responsibility priorities, goals and progress.
Read the 2018 Corporate Social Responsibility Report for a deeper dive into our story.

John V portrait

Meddelande från vår CEO

Chief Executive Officer John Visentin presenterar 2018 års rapport om samhällsansvar och diskuterar hur innovation, etisk affärsverksamhet och bevarande av vår planet är centralt för allt vi gör.

Läs brevet från CEO

2018 Corporate Social Responsibility Progress Summary

Vi omvandlar investeringar i innovation till teknik och tjänster som hjälper våra kunder att vara mer produktiva och få mer lönsamma och hållbara verksamheter. Vi gör detta med samma grundläggande värderingar som vår grundare etablerade för flera årtionden sedan. Läs vår sammanfattning av 2018 års rapport om samhällsansvar för att ta reda på mer om hur vi driver en etisk affärsverksamhet på ett miljömedvetet och socialt medvetet sätt för att hjälpa våra kunder, ge våra medarbetare fler möjligheter och skydda vår planet.

Läs mer

Bevara vår planet

Skydd av miljön är i centrum för all vår verksamhet Under flera årtionden har vi hanterat vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och levererar produkter och tjänster som hjälper både våra kunder och planeten.

Se vårt arbete för en hållbar utveckling

Tidigare rapporter om företagets samhällsansvar

Läs våra tidigare rapporter om samhällsansvar.

Gå till arkiven

family on bridge

Our Commitments

We fully embrace our social and environmental responsibilities, and we are committed to conducting business in ways that positively impact the world.