Rapport om globalt medborgarskap 2016

Visa rapport

Globalt medborgarskap

Att verka ansvarsfullt som global medborgare är en central del av vår identitet och historia. Vi upprätthåller de allra högsta idealen för integritet, innovation och kvalitet i allt vi gör. Vi har ett heltäckande program för medborgarskap som är bra för människor, samhällen och miljön, och samtidigt skapar mervärde för våra medarbetare, kunder och aktieägare. Det som är viktigt för dem är viktigt för oss. Kom och se hur vi uppfyller våra löften.

Meddelande från styrelseordförande

Xerox styrelseordförande och vd Ursula Burns presenterar vår senaste rapport om globalt medborgarskap och ger exempel på den positiva inverkan vi har på världen omkring oss.

Läs meddelande från styrelseordförande

Arkiv med rapporter om globalt medborgarskap

Läs våra tidigare rapporter om globalt medborgarskap. Vår verksamhet har förändrats genom åren,men vårt engagemang och våra värderingar förblir desamma.

Se arkiv med rapporter om globalt medborgarskap

Vårt engagemang

Vi tar vårt ansvar för miljö och samhälle på största allvar, och vårt löfte är att driva vår verksamhet på ett sätt som har en positiv inverkan på världen omkring oss.