Självkopierande

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill beställa ett provpaket eller få mer information:
 
Se demo av självkopierande papper
Premium Digital Carbonless

Självkopierande papper - Tekniska data
Bestruket papper - Beskrivning och sammansättning
Självkopierande papper består av ett toppark, ett bottenark och eventuellt ett eller flera mellanark. Topparken har en ytbeläggning på framsidan och en ytbeläggning med bindemedel och mikrokapslar med fyllnings- och färgämnen på baksidan. Bottenarken har en ytbeläggning med bindemedel och framkallningsmedel på framsidan och ett reagensämne på baksidan. Mellanarken har samma ytbeläggning som topparkets framsida på framsidan och samma ytbeläggning som bottenarkets baksida på baksidan.

Vikt % Bottenark Mellanark Toppark
Papper 92-94 % 85-89 % 92-94 %
Bindemedel 3-6 % 2-6 % 1-4 %
Mikrokapslar 1-4 % 4 % -
Framkallningsmedel - 1-4 % 2-4 %


Mikrokapslarna är utformade för att spricka vid ett tryck på cirka 90 000 Pa (>1 270 psig) och avsätter färgämnen och överföringsämnen på framkallningsarket.

Egenskap Bottenark Mellanark Toppark
Vikt per ark 79,0 g/m2 82,8 g/m2 77,5 g/m2
Tjocklek 115 m 108 m 98 m
Fukthalt 3,9 % 3,9 % 3,9 %
Ljushet 92,0    
Bildöverföring   Svart Svart
Lukt I princip luktfri