Självkopierande

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill beställa ett provpaket eller få mer information:
 
Se demo av självkopierande papper
Premium Digital Carbonless

Xerox Carbonless Paper

Xerox Carbonless Paper är perfekt när du ska framställa blanketter i flera delar på begäran, i små eller stora volymer. När du skriver på det översta arket får du en tydlig svart kopia på resten av arken i satsen. Till skillnad från offsettryck slipper du höga installationskostnader och behöver inte skriva ut stora volymer av blanketter som riskerar att bli inaktuella.

Xerox Carbonless Paper är specialutformat för snabba kopiatorer och laserskrivare med flera matarrullar och hög fixeringstemperatur. Xerox Carbonless Paper är tyngre än vanligt papper och det stabilare arket matas jämnt och problemfritt genom maskinen.

Det bestrukna papperet kan beställas som enstaka ark och kan skrivas ut och sorteras i önskad ordning. Papperet finns även som försorterade satser med upp till fyra (4) delar, antingen i rak eller omvänd ordning beroende på matningen genom maskinen.

Xerox Carbonless Paper är ett kemiskt bestruket självkopierande papper. Ytbeläggningen på botten- och mellanarken består av mikroskopiska kapslar med färgämnen som avsätts på arkens baksida. Topp- och mellanarken har en beläggning med ett reagensämne.

Vid tryck spricker mikrokapslarna och färgämnena avsätts på reagensämnet på topp- eller mellanarkens framsida. Ämnena reagerar med varandra och bildar en skarp svart kopia.