Självkopierande

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill beställa ett provpaket eller få mer information:
 
Se demo av självkopierande papper
Premium Digital Carbonless

Självkopierande papper - Användningsområden

Transport
Leveransdokument
Kvittens på mottaget gods
Plocklista
Vikt enligt fraktsedel
Returdokument
Följesedelsanteckningar
Påskriven frakthandling

Skola
Kursändamål
Inlämningsuppgifter
Handledarrapporter
Utvärderingsformulär
Terminsrapporter
Kvarsittningsmeddelanden
Ekonomiavdelning - representationsersättning, inköpsorder, fakturor, hotellvouchers, bilersättning, utläggskvitton
Sjukfrånvaro, olycksanmälningar, lokalbokning, säkerhetsinspektioner, gästböcker

Finans
kontohantering, insättningsblanketter, giroblanketter
Villkor och kontrakt, huslån, försäkringsblanketter, pensionsblanketter, finansiering, livförsäkring, låneformulär, rapportering
av avbetalningsköp, ersättningsanspråk, saldoutdrag, faktureringssammandrag
Interna blanketter, representationsersättning, frånvaro och övertid, semesteranmälan, milersättning, beställningsformulär, kvitton

Statliga myndigheter
Officiella inköpsorder
Hälso- och säkerhetsrapporter
Skattejämkningsblanketter
Utredningsformulär
Socialtjänstrapporter
Parkeringsböter
Stadsplaneringsrapporter
Utskänkningstillstånd
Olycksformulär
Offertformulär
Medgivandeblanketter

Läkemedelsindustri
Bipacksedlar
Anmälningsformulär
Inköpsorderformulär
Arbetsorder
Ersättningsanspråk