Przejdź do treści zasadniczej W razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Xerox liderem w raporcie MPS 2021 Landscape Report agencji Quocirca

Xerox w dalszym ciągu przoduje na wysoce konkurencyjnym rynku dzięki wartościowej i innowacyjnej ofercie usług Intelligent Workplace Services. Taki stan rzeczy potwierdza ogólnoświatowa agencja badawcza Quocirca w swoim najnowszym raporcie na temat usług zarządzania drukiem: Managed Print Services Landscape 2021 – a vendor analysis of the global MPS market. Xerox utrzymuje swoją pozycję lidera wśród największych konkurentów, do których należą m.in. Canon, HP Inc., Konica Minolta, Lexmark i Ricoh.

Zgodnie treścią raportu „Xerox utrzymuje pozycję lidera w rankingu agencji Quocirca na temat globalnego rynku usług zarządzania drukiem. Xerox przoduje dzięki szerokiej ofercie wszechstronnych usług, mającej należyte oparcie w dobrze rozwiniętej, globalnej sieci dostawców usług”.

Zobacz raport

Kluczową rolę w utrzymaniu pozycji lidera odegrały nasze rozległe inwestycje w technologie chmurowe, cyfryzację oraz usługi i rozwiązania IT zgodne z wyjątkowymi potrzebami hybrydowego środowiska pracy i klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

„Poczyniono duże inwestycje w opracowanie niezawodnej infrastruktury usług chmurowych, co pozwoliło stworzyć bezpieczną i elastyczną platformę druku oraz współpracy nad dokumentami w hybrydowym środowisku pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na poszerzenie możliwości cyfryzacji i zaawansowane, zarządzane usługi IT klasy korporacyjnej. Dzięki temu Xerox ma silną pozycję, pozwalającą zaspokajać unikalne potrzeby klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy coraz częściej szukają rozwiązań wykraczających poza sam druk i pomagających odnaleźć się w nowej rzeczywistości” – jak stwierdzono w raporcie.

„Managed Print Services Landscape”, Quocirca, Marsz 2021

Quocirca Managed Print Services Landscape, 2021. Baza klientów Należy pamiętać, że w graficznej prezentacji bazy klientów wzięto pod uwagę liczbę klientów segmentu korporacyjnego i szacowaną liczbę urządzeń objętych usługami zarządzania.

Rysunek przedstawia pozycję konkurencyjną producentów drukarek i kopiarek oferujących usługi MPS w ujęciu agencji Quocirca. Pozycja rynkowa dostawców jest przedstawiona za pomocą rozmiaru pól w oparciu o szacunkową bazę klientów. Pozycje dostawców zaliczono do następujących kategorii:

  • Liderzy rynku: Dostawcy zajmujący czołową pozycję na rynku pod względem wizji strategicznej i rozległości oferty. Liderzy poczynili duże inwestycje w oferowane usługi i infrastrukturę, dzięki czemu mają szerokie możliwości realizacji potrzeb klientów.

  • Silni gracze rynkowi: Dostawcy o ugruntowanej pozycji, dysponujący sprawdzoną ofertą i referencjami klientów.

Źródło: „Quocirca Managed Print Services Landscape, 2021", Marsz 2021

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać raport Quocirca 2021. (po angielsku)

Dziękuję za zainteresowanie.

Pobierz plik PDF (po angielsku)

Skontaktuj się z nami

Intelligent Workplace Services - zasoby

Intelligent Workplace Services - analizy

Dokumenty PDF, filmy, diagramy i inne materiały na ten temat.

Udostępnij