• Usługi przetwarzania dokumentów transakcyjnych

Zarzadzanie Dokumentami

Obsługa dokumentów transakcyjnych

Usługi przetwarzania dokumentów transakcyjnych

W dzisiejszych czasach prędkość obiegu dokumentów w formie papierowej jest już nie do zaakceptowania. Co więc powstrzymuje nas od przejścia w domenę cyfrową?

Dla wielu firm barierą jest wykonanie pierwszego kroku. Istnieje tak wiele trudności: klienci domagający się natychmiastowej odpowiedzi, przestarzałe, manualne procedury, niekompatybilne źródła danych, wąskie gardła procesów. Trudno zdecydować, od czego należy zacząć.

My możemy pomóc w pokonaniu obaw przed zmianą. Ale najpierw przyglądamy się firmie i sporządzamy szczegółowy plan działania.

Xerox - usługa analizy procesów

Bardzo często pomagamy klientom dokładnie przeanalizować istniejące procesy obiegu dokumentów pod kątem potencjału ich cyfryzacji. Pomagamy skrupulatnie ocenić aktualny stan, wykorzystać w pełni dostępne środki techniczne i kompleksowo zautomatyzować procesy. Nasza usługa analityczna stanowi pierwszy krok do rozpoznania tych procesów biznesowych, których automatyzacja mogłaby przynieść korzyści. Zakres usługi wygląda następująco:

  • Rozpoznanie, pomiar i udokumentowanie obecnych procesów.
  • Ustalenie głównych czynników wpływających na czasochłonność cyklu.
  • Wskazanie punktów, w których występują problemy i opóźnienia obniżające skuteczność procesu.
  • Przedstawienie planu wdrożenia procesu, który będzie efektywny i skuteczny.

Xerox - usługi przetwarzania dokumentów transakcyjnych

Pomagamy w usprawnianiu i automatyzacji procesów biznesowych z myślą o pobudzaniu wzrostu, obniżaniu kosztów i przekształcaniu obiegów papierowych w cyfrowe. Nasze usługi przetwarzania dokumentów transakcyjnych zapewniają łatwość integracji z innymi, wyspecjalizowanymi rozwiązaniami do organizacji procesów, a także z innymi procesami w obrębie firmy. Nasze możliwości są rozległe:

Wprowadzanie: Odbieranie danych z kancelarii, aplikacji mobilnych, źródeł elektronicznych oraz z innych źródeł, aby je zeskanować i wprowadzić w postaci cyfrowej do obiegu dokumentów w organizacji.

Transformacja: Obsługa równoległego pozyskiwania informacji z wielu źródeł, obejmująca możliwość skanowania, klasyfikowania i identyfikacji, wyodrębniania i weryfikacji danych, które następnie trafiają do procesów biznesowych wyższego szczebla.

Przetwarzanie: Stosowanie reguł biznesowych, które automatyzują powtarzalne zadania przez ustanowienie kolejek przeglądu, hierarchizacji i kierowania w obieg. Integracja z systemami ERP, CRM i systemami zewnętrznych kontrahentów.

Przechowywanie: Przekształcanie procesów bazujących na dokumentacji papierowej za pomocą rozwiązań do zarządzania treścią, które pozwalają przechowywać, pobierać i zachowywać dokumenty i obrazy cyfrowe w oparciu o zdefiniowane zasady zarządzania dokumentacją.

Udostępnianie: Udostępnianie danych tam, gdzie są potrzebne, na przykład w centrach obsługi telefonicznej, u użytkowników końcowych, w systemach ERP, CRM i systemach innych producentów oraz na potrzeby komunikacji kierowanej do klientów.

Przykłady usprawnień w procesach

Dzięki usłudze przetwarzania dokumentów transakcyjnych można osiągnąć korzyści ekonomiczne wynikające z redukcji kosztów, przyspieszenia, wzrostu przychodów i usprawnienia procesów decyzyjnych. Oto kilka przykładów dotyczących dziedzin, których najczęściej dotyczą wprowadzane przez nas usprawnienia:

  • Pisma i dane od klientów
  • Obsługa należności i zobowiązań
  • Obsługa dokumentacji medycznej
  • Cyfryzacja archiwów

Przykłady realizacji

Zapoznaj się z przykładami efektywnego zastosowania usług przetwarzania dokumentów transakcyjnych u naszych klientów.
Co-operative Financial Services
Globalny lider w zakresie dostawy mediów
Ministerstwo Pracy, Emerytur i Rent

Kontakt

Obsługa transakcji: analizy

Dokumenty PDF, filmy, diagramy i inne materiały na ten temat.

Udostępnij: