Usługi Xerox® do elektronicznej obsługi pacjentów

Elektroniczna obsługa pacjenta: Zmień procesy komunikacyjne, aby podnieść komfort pacjenta

Świadczeniobiorcy służby zdrowia to grupa, która stale rośnie, starzeje się i oczekuje coraz lepszej opieki medycznej. Dostępne środki są mocno limitowane. Odczuwalne są braki kadrowe. A technologia, która w założeniu miała ułatwiać pracę, często staje się dokuczliwym obciążeniem. Dzięki usługom Xerox® do elektronicznej obsługi pacjenta można zapewnić pacjentom lepszą opiekę, eliminując trudności z użyciem automatyki i komunikacji wielokanałowej.. Usprawniając komunikację z pacjentami i obsługę dokumentacji medycznej, można radykalnie podnieść komfort zarówno personelu, jak i pacjentów.

woman in blue scrubs looking down at paper

 

Pediatrician doctor with child patient.

 

Digital Patient Services to Enhance the Patient Lifecycle

Informacja

 • Dwukierunkowa personalizowana komunikacja z pacjentem
 • Zarządzanie komunikacją wielokanałową, by skierować właściwy przekaz właściwym kanałem we właściwym czasie
 • Wysyłaj ostrzeżenia medyczne, powiadomienia i przypomnienia o wizytach w formie drukowanej lub elektronicznej

Przyjęcie

 • Usprawnienie procesu rejestracji pacjentów
 • Uproszczenie wprowadzania, wyodrębniania i weryfikowania informacji
 • Zabezpieczony dostęp do danych pacjenta poprzez elektroniczny sejf
 • Przyspieszenie procesu zatrudniania i potwierdzania praw do wykonywania zawodu
 • Ułatwienie dostępu do dokumentacji medycznej i udostępnienie jej na żądanie

Obsługa

 • Umożliwienie podglądu informacji o pojedynczym pacjencie przez użycie elektronicznych kart medycznych, komunikacji i archiwów
 • Pomoc w uniknięciu ponownego przyjęcia pacjenta przez prowadzenie komunikacji po zakończeniu terapii
 • Ulepszenie dokumentacji medycznej i opieki bieżącej dzięki rejestrowaniu danych z urządzeń osobistych i systemowi wczesnego ostrzegania
 • Automatyzacja obiegu dokumentów i wielu procesów zaplecza

Satysfakcja

 • Poprawa efektów leczenia dzięki aktywnemu stosowaniu uczenia maszynowego i funkcji analitycznych do pomocy przy stawianiu diagnozy i formułowaniu zaleceń
 • Monitorowanie i podnoszenie komfortu pacjentów dzięki personalizowanym ankietom na różnych etapach terapii
 • Stosowanie metody najwłaściwszego działania na rzecz pacjentów poprzez kierowanie profilowanych komunikatów z użyciem różnych kanałów
 • Upraszczanie wymiany informacji rozliczeniowych z użyciem różnych kanałów, jak e-mail, poczta, Internet i telefon (SMS i IVR)

Opieka nad pacjentem na zupełnie nowym poziomie

Dzięki usługom Xerox® do elektronicznej obsługi pacjenta można zapewnić pacjentom lepszą opiekę, eliminując trudności z użyciem automatyki i komunikacji wielokanałowej.. Usprawniając komunikację z pacjentami i obsługę dokumentacji medycznej, można radykalnie podnieść komfort zarówno personelu, jak i pacjentów.

 

Dodatkowe zasoby