Zapobieganie. Wykrywanie. Ochrona.

Wobec rosnącego zagrożenia cyberatakami i wyciekami danych strategie bezpieczeństwa polegające na aktywnym zapobieganiu to jedyna możliwa obrona.

Kompleksowe zabezpieczenia wbudowane w usługi Xerox® Intelligent Workplace Services i technologię ConnectKey® dają szerokie możliwości działania:

  • Automatyczne aktualizacje i zapewnianie zgodności urządzeń z mechanizmami monitorowania i reagowania na zagrożenia
  • Udostępnienie usług druku wyłącznie uprawnionym użytkownikom
  • Generowanie automatycznych alarmów w przypadku ujawnienia danych

Bezpieczne urządzenia

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo urządzeń z ConnectKey®

Każde urządzenie z obsługą technologii Xerox® ConnectKey® jest wyposażone w kompleksowy, czterowarstwowy mechanizm bezpieczeństwa zapewniający wszechstronną, całościową ochronę wszystkich elementów systemu i jego wrażliwych punktów.

Więcej informacji

Bezpieczne zarządzanie urządzeniami

Document Management MPS Image

Audyt bezpieczeństwa druku

Audyt bezpieczeństwa druku Xerox® Print Security Audit to usługa na bieżąco generująca raporty i powiadomienia za pośrednictwem interaktywnego panelu, które ułatwiają zarządzanie bezpieczeństwem druku w obrębie całego parku urządzeń.

Więcej informacji [po angielsku]

Bezpieczne zarządzanie dokumentami

Usługa analizy użytkowników User Analytics Service

Usługa analizy użytkowników Xerox® User Analytics Service pozwala skonsolidować dane zgromadzone w systemach zarządzania drukiem, aby dokładnie widzieć kto, kiedy i gdzie drukuje — na przykład po godzinach pracy.

Więcej informacji [po angielsku]

Bezpieczne zarządzanie danymi i treścią

Skontaktuj się z nami

Intelligent Workplace Services - zasoby

Intelligent Workplace Services - analizy

Dokumenty PDF, filmy, diagramy i inne materiały na ten temat.

Broszura na temat bezpieczeństwa usług Intelligent Workplace Services [po angielsku]

Udostępnij: