Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
Businesswoman using a tablet while looking at printed reports

Dane rodzą szanse. Szanse rodzą efekty. Rozwiązania do analizy danych pozwalają pracować mądrzej.

Współczesne stanowisko pracy podłączone do sieci informatycznej generuje niewiarygodne ilości danych z udziałem wielu urządzeń, użytkowników, dokumentów i procesów.

Rozwiązania analityczne Xerox® pomagają optymalizować, automatyzować i doskonalić procesy w obrębie całej infrastruktury druku.

Na podstawie wyników analiz można podjąć szereg działań:

  • Poprawa bezpieczeństwa dzięki powiadomieniom o dokumentach drukowanych bez autoryzacji albo użytkownikach drukujących poza godzinami pracy

  • Podniesienie efektywności pracy dzięki identyfikacji procesów silnie uzależnionych od papieru i zastąpieniu ich procesami elektronicznymi

  • Projektowanie optymalnego środowiska druku, zapewniającego równowagę między funkcjonalnością a wysokim obciążeniem urządzeń w celu redukcji kosztów

  • Dostosowanie do norm ekologicznych dzięki większej efektywności druku oraz obniżeniu zużycia energii i poziomów emisji

Man and woman sitting at desk with their laptops

Xerox® Usługi zarządzania wydrukiem Zaawansowana analiza

Sprowadź wszystkie swoje dane w jedno miejsce, by móc lepiej je zrozumieć i efektywniej działać na rynku.

[po angielsku]


3 coworkers reviewing a report

Ocena infrastruktury

Innowacyjne narzędzia analityczne Xerox®, takie jak Rapid Assessment Tool, Asset DB i CompleteView Pro, zapewniają lepszy ogląd całej infrastruktury druku z uwzględnieniem urządzeń Xerox® i innych producentów.

[po angielsku]


Person with a pencil in their hand, analyzing graphs on a laptop screen

Usługa analizy użytkowników

Usługa analizy użytkowników Xerox® User Analytics Service otwiera dostęp do danych kryjących się w systemach zarządzania drukiem oraz pozwala ustalić możliwe oszczędności, ograniczyć emisje, podnieść poziom bezpieczeństwa i zachęcać do cyfryzacji.

[po angielsku]


Woman at a printer in a modern office

Narzędzie do świadomego drukowania

Narzędzie do świadomego drukowania Xerox® Print Awareness Tool pomaga podejmować codzienne decyzje z większą świadomością kosztów, produktywności i wpływu na środowisko.

[po angielsku]

Women walking down an office corridor, talking and looking at printed documents.

Usługi zarządzania drukiem

Oferujemy cały pakiet usług zarządzania drukiem (MPS), obejmujący ocenę stanowisk pracy i zarządzanie drukiem, jak również wspomaganie transformacji cyfrowej.

Usługi zarządzania wydrukiem - zasoby

Usługi zarządzania wydrukiem - analizy

Dokumenty PDF, filmy, diagramy i inne materiały na ten temat.

Szybkie łącza

Udostępnij