• Rozwiązania w zakresie komunikacji i marketingu

Zarzadzanie Dokumentami

Komunikacyjne i Marketingowe

Rozwiązania komunikacyjne i marketingowe Xerox

Fundamentem wizerunku każdej marki jest postrzeganie jej przez klientów. Dlatego sposób i przekaz komunikacji jest równie ważny jak sprzedawany produkt. Nasze rozwiązania z dziedziny komunikacji i marketingu (CMS) mogą istotnie wpłynąć na odczucia klientów.

Klienci oczekują bardziej trafionych, aktualnych i zindywidualizowanych informacji za pośrednictwem wybranego kanału dostępu, którym może być wydruk, e-mail, serwisy społecznościowe, zwykły tekst lub dowolna ich kombinacja. Każda firma może liczyć na naszą pomoc, jeśli chodzi o usprawnienie komunikacji na każdym etapie obsługi klienta. Nasze nowoczesne rozwiązania komunikacyjne i marketingowe obejmują całość interakcji z klientem, od chwili pojawienia się potrzeby aż po regulowanie płatności i powtórne transakcje, i wykorzystują wszelkie dostępne środki, by zapewnić lojalność klienta wobec marki.

Jak możemy ulepszyć Twoją komunikację i marketing 

  • Zarządzanie materiałami marketingowymi. Skuteczne, zautomatyzowane zarządzanie treścią i szablonami zwiększa efektywność działań marketingowych i jednolitość przekazu.
  • Generowanie popytu. Przemyślane połączenie logiki, danych i projektu graficznego pozwala stworzyć atrakcyjny i spersonalizowany przekaz dla określonej grupy docelowej i kanału komunikacji.
  • Publikowanie dokumentów. Dobra widoczność ogólnych kosztów drukowania oraz pojedynczy punkt kontroli dostępu dla wszystkich dokumentów.
  • Cyfrowa obsługa dokumentów przychodzących i wychodzących. Nasza platforma ułatwia skanowanie, indeksowanie, organizowanie i przechowywanie dokumentów oraz danych osadzonych w formatach cyfrowych.
  • Obsługa komunikacji wielokanałowej. Łatwość przygotowania spersonalizowanych, wielokanałowych komunikatów z użyciem każdej formy przekazu, jak Internet, aplikacje mobilne, e-mail, kampanie mailingowe, realizacja zamówień i oznakowanie punktów sprzedaży. Nasze usługi obejmują komunikację transakcyjną i marketingową, dając zawsze atrakcyjny i indywidualizowany przekaz na podstawie danych w dowolnej postaci.
  • Usługi zarządzania danymi produktów. Oddzielne i niepowiązane z sobą działania można przekształcić w zintegrowane procesy obejmujące cały cykl życia produktu w domenie cyfrowej. W ten sposób konsumenci, inżynierowie i serwisanci mogą otrzymać właściwie dobrane i adekwatne informacje handlowe i techniczne na każdym etapie istnienia produktu.
  • Usługi w zakresie mailingu i dokumentów transakcyjnych. Dokumenty transakcyjne mogą mieć formę znacznie bardziej atrakcyjną dla klientów. Nasze usługi druku i rozsyłania dokumentów transakcyjnych i korespondencji seryjnej mogą być realizowane na miejscu lub poza siedzibą klienta i obejmują też zarządzanie danymi, skład i realizację. Zacieśnienie współpracy działu IT i działów operacyjnych przynosi zauważalny wzrost efektywności.

Komunikacja i marketing: przykłady realizacji

Danfoss tłumaczy i dostarcza indywidualnie przygotowane podręczniki razem z indywidualnie dostosowanymi produktami w ciągu 24-48 godzin. 

Globalna firma farmaceutyczna konsoliduje sieć dostawców usług marketingowych, osiągając redukcję o 90%.

Kontakt

Komunikacja i marketing: analizy

Dokumenty PDF, filmy, diagramy i inne materiały na ten temat.

Udostępnij: