Rozwiązania dla służby zdrowia, by lepiej służyć pacjentom

Cyfryzacja procesów opartych na papierze, personalizowana komunikacja i lepsze wyniki.

Rozwiązania Xerox® dla służby zdrowia pomagają powiązać ze sobą wszystkie zmienne elementy w niezwykle złożonym środowisku. Od wprowadzenia elektronicznej obsługi dokumentacji medycznej po poprawę dostępu do informacji dla płatników i świadczeniodawców, nasze narzędzia do zarządzania informacją mogą pomóc podnieść efektywność, spersonalizować komunikację i interakcje oraz spełnić wymogi prawne. Gdy wszystkie te elementy dobrze współgrają, efektem jest poprawa jakości opieki.

Pomagamy podnieść jakość opieki

Zapewnij lepszą opiekę pacjentom

Dzięki rozwiązaniom Xerox® dla służby zdrowia w zakresie elektronicznej obsługi pacjentów można zażegnać problemy w obsłudze pacjenta, stosując automatyzację procesów i katalogi elektroniczne. Usprawniając komunikację z pacjentami i obsługę dokumentacji medycznej, można radykalnie podnieść komfort zarówno personelu, jak i pacjentów.

Usługi Xerox® do elektronicznej obsługi pacjentów

Przejmij kontrolę nad obiegiem dokumentów

Wiemy, że dokumentacja — papierowa i elektroniczna — odgrywa w służbie zdrowia kluczową rolę. Poprzez Xerox® Intelligent Workplace Services (IWS) można poznać przebieg i koszty procesów obiegu dokumentów, a także zyskać nad nimi kontrolę dzięki użyciu właściwych urządzeń i automatyzacji. Pomagamy usprawnić procesy, umożliwiając lepszą opiekę nad pacjentem.

Xerox® Intelligent Workplace Services

Prostsze zarządzanie treścią

Usługi zarządzania treścią w środowisku korporacyjnym zapewniają instytucjom służby zdrowia możliwość elektronicznej obsługi dokumentacji, co przekłada się na zwiększenie szybkości i skuteczność działania. Rozwiązania Xerox® DocuShare® pomagają oszczędzać czas i obniżać koszty oraz zarządzać procesami w taki sposób, by zaoferować pacjentom więcej mniejszym nakładem środków.

Xerox® DocuShare® Flex for Departments

Aplikacja Xerox® Team Availability

W miarę jak pracownicy stopniowo wracają do biur, kadra kierownicza musi jak najtrafniej przewidzieć, kto jest dostępny lub będzie dostępny w określonym terminie. Xerox Team Availability  to bezpieczny portal internetowy, w którym pracownicy mogą łatwo oznaczać swój status i możliwość pojawienia się w pracy. Rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia, bez istotnych zmian w systemie IT i bez opłaty wstępnej.

Man typing on laptop

Analizy przypadków