Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
Aerial view of the city of Dhaka, Bangladesh

Jak Xerox pomaga administracji publicznej w Bangladeszu gromadzić, przechowywać i analizować dane demograficzne.

Bangladesz to jeden z 10 najbardziej ludnych krajów świata. W ciągu ostatnich lat w kraju odnotowano gwałtowny wzrost gospodarczy, którego motorem po części było wprowadzanie nowoczesnych technologii. W efekcie tego życie milionów Banglijczyków będzie odtąd wyglądało inaczej, ponieważ do 2021 roku władze wdrożyły ambitny program cyfryzacji kraju (Cyfrowy Bangladesz), mający zwiększyć poziom wykorzystania technologii informatycznych. Jednym z głównych elementów programu Cyfrowy Bangladesz był zorganizowany na wielką skalę spis ludności. Narodowa Baza Danych Gospodarstw Domowych została zrealizowana przy udziale specjalistów firmy Xerox i jej lokalnego partnera, IOE (Bangladesh) Ltd.

Xerox i IOE zaangażowano do wdrożenia Narodowej Bazy Danych Gospodarstw Domowych. Głównym problemem projektu było pytanie: Jak rejestrować, przechowywać i organizować dane na tak monstrualną skalę?

Xerox, IOE i BBS wspólnie zgromadziły dane ponad 160 milionów obywateli Bangladeszu, aby ustalić, kto ma dostęp do podstawowych udogodnień, takich jak elektryczność, bieżąca woda i meble. Wykorzystując zawartość Narodowej Bazy Danych Gospodarstw Domowych i środki pomocowe Banku Światowego, rząd może wytypować grupy wymagające pomocy socjalnej oraz ustalić najlepsze sposoby zapewniania wsparcia.

– Władze Bangladeszu zleciły nam przygotowanie ankiety z pytaniami o warunki życia, kierowanej do wszystkich gospodarstw domowych w kraju – mówi Dave Nesbitt, Global Lead w Xerox, Usługi do wprowadzania danych i zarządzania treścią. – Należało opracować kwestionariusz papierowy, który mieszkańcy Bangladeszu będą mogli wypełnić na progach swoich domów. Następnie Xerox zajmie się skanowaniem tych dokumentów do bazy danych, którą Urząd Statystyczny wykorzysta przy tworzeniu programów socjalnych. Mimo że był to pierwszy projekt realizowany przez Xerox w Bangladeszu, firma legitymuje się już obszernym portfolio zleceń wykonanych dla instytucji publicznych na kilku kontynentach.

W ciągu 18 miesięcy nad projektem pracował w trybie zmianowym zespół złożony z ponad 350 osób z Xerox, IOE i BBS. Ankieterzy spisowi chodzili od drzwi do drzwi z papierowymi kwestionariuszami. Wydrukowano ich 45 milionów, z czego wypełnionych zostało około 37,5 miliona. – Jako że Bangladesz jest krajem rozwijającym się, władze były zainteresowane głównie informacjami na temat podstawowych udogodnień, jak warunki mieszkaniowe, stan posiadania i dane członków gospodarstwa domowego – mówi Nesbitt.

Gromadzone informacje miały charakter danych wrażliwych, dlatego proces ich skanowania odbywał się na miejscu w ośrodku BBS. Po zeskanowaniu dokumentów zastosowano system do zarządzania treścią Xerox® DocuShare® w celu przesłania obrazów kwestionariuszy do wirtualnej bazy danych, gdzie dane można było organizować, mierzyć i bezpiecznie przechowywać. Z uwagi na ogromną ilość przetwarzanych dokumentów firma Xerox zastosowała też narzędzie śledzące wbudowane w dokumenty, aby monitorować ogólny przebieg procesu. (Dane z wcześniejszych spisów ludności Bangladeszu, przed spisem w latach 2017–2018, były przechowywane przez BBS w formie papierowej).

Dokładność miała w tym projekcie znaczenie kluczowe. Wszystkie dane zgromadzone w terenie musiały być weryfikowane przez porównywanie ich z zawartością baz danych dowodów tożsamości i aktów urodzeń za pomocą odpowiednich interfejsów API. A technologia wymagała dostosowania. Firma Xerox stworzyła specjalny słownik w celu transkrypcji nazwisk zapisanych po angielsku na język bengalski.

Łącznie przetwarzanie objęło 76 milionów skanów dokumentów.

– Firma Xerox zrobiła na nas ogromne wrażenie możliwością realizacji programu na taką gigantyczną skalę, poziomem kompetencji technicznej, doskonałą znajomością procesów oraz wnioskami, jakie udało nam się wyciągnąć na użytek przyszłych przedsięwzięć. –

powiedział Mohammed Shafiul Alam, Dyrektor Projektu (zastępca sekretarza), Urząd Statystyczny Bangladeszu

Więcej historii sukcesu naszych klientów

Are You a Piler or a Filer? YouTube Wideo
Two women looking at a monitor together. One woman is pointing at the monitor.

Efektywniejsze zarządzanie wprowadzaniem danych i procesami biznesowymi

Usługi do wprowadzania danych i zarządzania treścią odmieniają procesy pozyskiwania danych. Zaawansowane mechanizmy AI oraz uczenia maszynowego pozwalają automatycznie gromadzić i weryfikować dane z dokumentów elektronicznych lub papierowych.

Happy woman using a laptop

Wyniki ankiety

Jak będziemy pracować w przyszłości? [po angielsku]

Analizy dotyczące wprowadzania danych i zarządzania treścią

Dokumenty PDF, filmy, diagramy i inne materiały na ten temat.

Powiązane Artykuły

  • Windmills along a river and green farm fields

    Xerox digitalizuje 158-letni system ksiąg wieczystych w Anglii

    Xerox odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu spójności cyfrowych ksiąg wieczystych Anglii i Walii.

  • Clock tower above BBVA Bank in Argentina

    Czy bank naprawdę może obejść się bez papieru?

    Najstarszy prywatny bank w Argentynie dąży do wyeliminowania papierowych formularzy dla klientów za pomocą usług do wprowadzania danych i zarządzania treścią Xerox®.

Udostępnij