• Automatyzacja procesów

Zarzadzanie Dokumentami

Usługi automatyzacji procesów

Usługi automatyzacji procesów Xerox

Potrafimy przyspieszyć i uprościć Twoje procesy biznesowe. Przekonaj się. 

Zrezygnuj z nadmiernie złożonych procesów, których wyróżnikiem są niska efektywność i wysokie koszty. Nasze usługi automatyzacji procesów to najprostsza droga do wyższej produktywności i transformacji cyfrowej. 

Rozwiązania do automatyzacji procesów

  • Zarządzanie zgodnością z przepisami: Sprawniejsze zarządzanie kontrolowanymi zasobami informacji, śledzenie źródła dokumentów i sprawozdawczość audytorska. 
  • Usługi oceny procesów: Opracowanie mapy procesów biznesowych zależnych od dokumentów w oparciu o dane. Dynamiczna wizualizacja kluczowych obszarów dających możliwość usprawnienia lub automatyzacji procesów, świeży ogląd trendów w ewolucji procesów biznesowych, koszty użycia papieru i przechowywania oraz szczegółowy przebieg procesów. 
  • Zautomatyzowana obsługa faktur: Ograniczenie czasu, kosztów, ryzyka i złożoności wprowadzania, obiegu i zatwierdzania faktur bez względu na ich źródło i bez istotnego wpływu na dotychczasowy sposób pracy. 
  • Zarządzanie cyklem użycia dokumentów: Automatyzacja rozkładu czasowego etapów w cyklu użycia dokumentu, takich jak publikacja, dystrybucja i upływ ważności dokumentu według norm i przepisów. Efektywne zarządzanie dokumentacją od momentu jej utworzenia lub aktualizacji do chwili utraty ważności lub przepisowego terminu zniszczenia. 
  • Zobowiązania: Elektroniczny obieg dokumentów i danych w ramach obsługi zobowiązań zapewnia większą szybkość i dokładność w przetwarzaniu faktur.
  • Należności: Cyfryzacja procesów manualnych — takich jak czeki papierowe i potwierdzenia przekazów — pozwala obniżyć wskaźnik rotacji należności i poprawić widoczność przepływów pieniężnych. 
  • Wprowadzanie nowych pracowników: Śledzenie całego procesu wdrażania nowych pracowników i monitorowanie zadań we wszystkich działach z poziomu centralnej lokalizacji, która umożliwia automatyzację i zwiększa widoczność.  
  • Usługa analizy obiegu dokumentów Xerox: Przeanalizowanie tego, jak, gdzie i w jakim celu dokumenty są używane, a następnie usprawnienie pracy dzięki cyfryzacji, optymalizacji procesów i rozproszeniu dostępu.
  • Indywidualna i grupowa wydajność pracy: Możliwość uproszczenia i automatyzacji zadań dla pracowników umysłowych w kontekście indywidualnym i zespołowym dzięki użyciu aplikacji mobilnych, narzędzi DocuShare do zarządzania treścią i technologii ConnectKey. 

Analizy na temat automatyzacji procesów

Szybsza transformacja cyfrowa: jak wykorzystać dotąd niewykorzystane możliwości

Firma z branży usług finansowych usprawniła procesy i usługi drukowania w celu zmniejszenia kosztów urządzeń oraz zużycia papieru i toneru

Ograniczenie kosztów pracy, usprawnienie obsługi faktur i poprawa skuteczności dzięki optymalizacji łańcucha dostaw

Badania pokazują ogromną różnicę między liderami i spóźnialskimi w dziedzinie cyfryzacji. Na ile pomocna może być analiza danych?

Kontakt

Analizy na temat automatyzacji procesów

Dokumenty PDF, filmy, diagramy i inne materiały na ten temat.

Udostępnij: