Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Man typing on laptop keyboard

Aplikacja Xerox® Team Availability

Aktualizowany na bieżąco wgląd w lokalizację i dostępność pracowników pozwala na bezpieczniejszy powrót do zwykłego trybu pracy.

W miarę jak pracownicy wracają do biur, większość firm wprowadza jakąś formę pracy zmianowej lub rozkłada pełne otwarcie na etapy, aby maksymalnie ograniczyć kontakty między ludźmi. Jest to wyjątkowo trudne wyzwanie dla każdej firmy, bez względu na jej wielkość. Ale w większych organizacjach proces ten okazuje się o wiele bardziej skomplikowany.

Jego powodzenie zależy od dostępności danych w czasie rzeczywistym, by móc na bieżąco monitorować lokalizację oraz status pracowników. A są to dane, który nazbyt często nadal wprowadza się ręcznie i przechowuje w nieuporządkowanych arkuszach.

Xerox Team Availability App: Let Team Members Share Their Status YouTube Wideo

GŁÓWNE FUNKCJE POMOCNE W ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI

Line drawing of a clipboard

Status

Responsywny raport online na temat statusu obsługiwany jednym kliknięciem i dostępny na wielu urządzeniach.

Line drawing of a compass

Lokalizacja

Sprawdzanie dostępności personelu w wielu lokalizacjach ułatwia podejmowanie trafnych decyzji.

Line drawing of a bell

Powiadomienia

Powiadom użytkownika, jeśli nie zaktualizował swojego statusu.

Line drawing of an employee badge

Wprowadzanie nowych pracowników

Prosty, bezpieczny i zautomatyzowany proces wprowadzania nowych pracowników.

Line drawing of a touchscreen with app icons

Personalizacja

Personalizacja portalu: kolor, logo, języki, lokalizacje, działy.

Line drawing of a triangle with an exclamation point inside, indicating a warning

Audyt

Administrator portalu ma dostęp do pełnego dziennika zmian danych i operacji na danych.

Line drawing of an easel a chart on it

Panel kontrolny

Szybki przegląd statusu poszczególnych członków personelu, filtrowanie według lokalizacji, statusu i działu.

Line drawing of a screwdriver and wrench

Panel administracyjny

Uproszczony interfejs dla administratora, łatwe konfigurowanie ośrodków, zarządzanie użytkownikami i audyt.


Aplikacja Xerox® Team Availability pomaga automatyzować ewidencję czasu pracy poprzez prostą stronę, na której pracownicy codziennie aktualizują swój status. Określają na niej, czy pracują, skąd zamierzają pracować oraz czy czują się zdrowi i mogą w razie konieczności pojawić się w biurze. Ich odpowiedzi są rejestrowane w przejrzystym grafiku obrazującym lokalizację i dostępność personelu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kadra kierownicza dysponuje aktualnymi informacjami na potrzeby podejmowania decyzji, planowania przydziału zasobów i tworzenia zasad powrotu do pracy.

Line drawing of a computer monitor, keyboard and mouse

Ułatwienie ewidencji czasu pracy dla wszystkich pracowników

Zalety aplikacji Xerox Team Availability:

  • Szybkość wdrożenia. Nie ma potrzeby specjalnej integracji z obecnymi systemami IT ani wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian, więc na rozruch rozwiązania wystarczy w praktyce parę godzin. W dodatku wprowadzanie nowych pracowników odbywa się w pełni automatycznie.

  • Łatwość konfiguracji. Można swobodnie wybierać różne języki dla różnych lokalizacji i dostosowywać portal do lokalizacji, działu i innych parametrów. Kolory i logo można dostosować do marki, tak by ułatwić pracownikom przyswojenie narzędzia.

  • Elastyczność. Rozwiązanie jest oferowane w subskrypcyjnym modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa), więc nie trzeba dużych inwestycji w infrastrukturę ani prognoz dotyczących czasu użytkowania. Wystarczy przedłużać subskrypcję z miesiąca na miesiąc.

  • Bezpieczeństwo. Aplikacja jest zgodna z wymogami RODO, a cała transmisja sieciowa jest zabezpieczana przez szyfrowanie RSA i SHA-256. Wszystkie dane i treści są bezpiecznie przechowywane i kontrolowane przez właściciela.

Skontaktuj się z nami

Aplikacja Xerox® Team Availability stanowi naturalne przedłużenie tego, co robimy już od dziesięcioleci, tzn. cyfryzacji dokumentów i kluczowych procesów roboczych, by pomóc organizacjom w podnoszeniu wydajności, poprawie bezpieczeństwa i ograniczeniu kosztów.