Druk trójwymiarowy jako nowy model produkcji

Co by było, gdyby druk 3D przenieść z laboratorium do hali produkcyjnej? Produkcyjne wykorzystanie druku 3D to dziedzina, w której obserwuje się błyskawiczny postęp. Już teraz można w ten sposób wytwarzać skomplikowane elementy, niemożliwe do uzyskania tradycyjnymi metodami.

Xerox nieustannie poszukuje nowych sposobów, by zapewnić klientom bardziej atrakcyjną ofertę. W pracach nad technologią druku przestrzennego z użyciem polimerów i metali wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę ekspercką na temat druku cyfrowego. Będziemy wprowadzać na rynek nowy sprzęt, materiały, usługi i specjalnie zaprojektowane narzędzia.

Efekty? Klienci będą mogli szybciej zaopatrywać się w skomplikowane części. Korzystać z wyjątkowych materiałów, by zwiększyć wydajność. Obniżać koszty. I optymalizować wielkości partii, charakterystykę elementów i struktury wsparcia dzięki zaawansowanym narzędziom do planowania i projektowania.

Po nastaniu ery druku 3D produkcja już nigdy nie będzie taka sama. A my jesteśmy gotowi, by być w forpoczcie zmian.

Nad czym pracujemy

Liquid metal printing

Drukowanie 3D elementów metalowych

W dzisiejszych czasach drukowanie przestrzenne zyskało już rangę technologii, która może na zawsze odmienić koncepcję produkcji przemysłowej. Tym niemniej, jeśli chodzi o drukowanie elementów metalowych, wiele spośród obecnie dostępnych rozwiązań nadal nie spełnia kryteriów, które pozwoliłyby myśleć o zastosowaniu na większą skalę.

Główni gracze wszystkich branż, od motoryzacji po aeronautykę, szukają przełomowej technologii, by uporać się z tym problemem. Jako lider w dziedzinie cyfrowego druku produkcyjnego, od ponad 30 lat dostarczający technologie dla branży 3D, Xerox Liquid Metal Additive Manufacturing opracowuje zaawansowane rozwiązania 3D pozwalające przyspieszyć cykl prac projektowych, obniżyć koszty i do minimum skrócić etap postprodukcji.

Multi-Nozzle Extrusion Technology

Technologia ekstruzji wielodyszowej

Opracowany przez Xerox ekstruder wielodyszowy to technologia druku przestrzennego charakteryzująca się dużą szybkością druku i podwyższoną wytrzymałością drukowanych elementów przy zachowaniu wysokich walorów powierzchni. Jej istotą jest prosta koncepcja polegająca na użyciu całego zestawu dysz – im więcej dysz, tym większa szybkość druku – które można włączać lub wyłączać podczas drukowania, by kontrolować pozycję początkową i końcową. Dodatkowo dysze mogą być większe, co również dodatnio wpływa na szybkość. 

Advanced material solutions for 3D printing

Advanced Material Solutions

Materiały polimerowe stosowane w druku przestrzennym już od dziesięcioleci były powszechnie wykorzystywane do prototypowania i modelowania. Obecnie istnieje rosnące zapotrzebowanie na materiały, które nadawałyby się do wytwarzania elementów użytkowych i spełniałyby wyższe kryteria jednorodności i niezawodności. Dzięki wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu proszków do cyfrowego druku produkcyjnego Xerox Advanced Material Solutions oferuje teraz cały wachlarz nowych materiałów polimerowych zapewniających wysoką niezawodność i powtarzalność, zaprojektowanych specjalnie pod kątem wyśrubowanych norm produkcyjnych.

3D printing software

Oprogramowanie do optymalizacji projektów 3D

Technologia druku przestrzennego bez wątpienia zmieni przyszłość projektowania, personalizacji i wytwarzania elementów. Jednak nie wszystko, co zaprojektujemy, jest proste do wytworzenia. Wcale nie należy do rzadkości widok gotowych elementów, w których zasadnicze cechy projektu zostały zdeformowane lub pominięte. Takie niepowodzenia trudno jest przewidzieć.

Xerox, lider w dziedzinie rozwiązań bazujących na nowoczesnych technologiach, tworzy obecnie nową generację narzędzi software’owych i procesów cyfrowych, które pozwolą uzyskać w druku przestrzennym taki sam poziom wydajności i przewidywalności, co w druku dwuwymiarowym. Otworzy to drogę do lepszych projektów, spełniających wymagania funkcjonalne wykraczające poza obszar wiedzy człowieka. Możliwe będzie przewidywanie błędów produkcyjnych i sugerowanie zmian w projekcie lub w procesie, dając projektantom szansę na szybkie korygowanie problemów bez generowania zbędnych kosztów.