Xerox® FreeFlow® Output Manager®

Ten produkt nie jest już dostępny.

Polecamy Xerox FreeFlow Core.

Korzyści

 • Skraca cykl produkcyjny i zwiększa wydajność poprzez efektywniejsze planowanie, stosowanie priorytetów i dzielenie prac pomiędzy różne systemy drukujące, podczas czynności drukowania
 • Zwiększa możliwości produkcyjne poprzez lepsze wykorzystanie parku maszynowego do druku cyfrowego cyfrowego i oszczędne drukowanie mieszanych prac monochromatycznych i kolorowych przez kierowanie stron kolorowych na system do druku kolorowego, a czarno-białych na system do druku czarno-białego i automatyczne ustawienie inserów kolorowych do prac mono
 • Zmniejsza koszty produkcji poprzez maksymalizowanie zastosowania zasobów druku cyfrowego, zmniejszanie czasu pracy operatora i stosowanie automatycznego drukowania prac
 • Umożliwia otrzymywanie prac z dowolnego miejsca w sieci i wysyłanie prac do wielu urządzeń z pomocą jednego zunifikowanego interfejsu tworzy pomost pomiędzy urządzeniami biurowymi i produkcyjnymi przez Extensible Interface Platform (EIP). Dzięki temu uzytkownik może skanować prace ido których worzy job ticket z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego następnie wysyła je bezpośrednio do miejsca scentralizowanego drukowania.

Funkcje

 • Steruje cyfrowymi drukarkami produkcyjnymi i efektywnie zarządza przepływami prac drukowania wielu drukarek
 • Obsługuje duże prace skanowane za pomocą biurowych urządzeń wielofunkcyjnych i przekazuje je do drukarek produkcyjnych, które lepiej radzą sobie z dużym nakładem
 • Akceptuje prace z:
  • Internetu
  • Sieciowych komputerów PC
  • Mainframe'ów
  • Hot folderów
  • Inne produkty FreeFlow, takie jak Makeready, Process Manager, Express to Print i Print Manager APP
  • Formaty obsługiwane: PostScript, PDF, PCL, TIFF, tekst ASCII, job ticket prac ASCII i XPIF i przesyłanie z użyciem job ticket’ów
 • Moduł zliczania FreeFlow umożliwia dostęp do informacji dotyczących zliczania wszystkich drukarek sterowanych FreeFlow Print Server/DocuSP
 • Usługa JMF umożliwia lepszą komunikację statusów prac pomiędzy wszystkimi modułami zgodnymi z JMF
 • Równoważenie obciążenia drukarek: ulepszone poprzez rozdzielanie prac na wiele drukarek
 • Dopasowywanie atrybutów pracy: sprawdza atrybuty pracy i przesyła pracę do drukarki ze zbliżoną charakterystyką
 • Podział pracy: dla zwiększenia produktywności dzieli prace według koloru, nakładu lub objętości
 • Skryptowanie: skryptowanie funkcji przed i po przetwarzaniu umożliwia lepszą integrację i przystosowanie implementacji przepływu pracy

Kluczowe zastosowania

Zarządza przepływem prac drukowania z pojedynczego punktu kontrolnego do określonych środowisk drukowania:

 • Szybkiego drukowania
 • Drukowania komercyjnego
 • Drukowaniem na żądanie

Zasoby