Przejdź do treści zasadniczej

Automatyczne zarządzanie kolorem Xerox® IntegratedPLUS

Automatyzacja umożliwia szybkie, odpowiednie i produktywne zarządzanie kolorem

Opis

Doskonałe rozwiązanie dla klientów, którzy muszą zarządzać kolorem wielu pras w jednej lub kilku lokalizacjach – automatyczne zarządzanie kolorem IntegratedPLUS umożliwia zarządzanie kolorem przez Internet, płynnie zintegrowane z urządzeniami do druku produkcyjnego. Rozwiązanie to zapewnia prosty sposób kontroli w celu łatwego monitorowania urządzeń do druku i zarządzania centralnego flotą drukarek kolorowych.

Kluczowe funkcje

 • Pomaga zapewnić przewidywalny i dokładny kolor w ramach wszystkich procesów produkcji
 • Płynne połączenie serwera w chmurze, aplikacji lokalnych oraz potężnych cyfrowych rozwiązań do zarządzania początkowym etapem przepływu zadań
 • Automatyzuje proces monitorowania drukarki, zdalną administrację zasobów koloru oraz zdefiniowane wcześniej przepływy zadań oraz procedury zaradcze odnoszące się do drukarek
 • Zatwierdza ustawienia DFE Xerox oraz drukarki w celu zapewnienia, że praca oraz DFE zapewnią najlepsze możliwe dopasowanie do zatwierdzonych pierwotnie warunków druku
 • Szybkie i dokładne przeprowadzanie kalkulacji i analizy danych w chmurze
 • Wykorzystanie mocnych stron naszych partnerów technologicznych w celu produkcji większej ilości zleceń
 • Wyeliminowanie konieczności uruchamiania lokalnych pakietów do zarządzania kolorem drukarki w wielu zakładach stosujących różne wersje lub ustawienia do analizy danych dot. koloru
 • Obsługa usług Xerox Professional Services w celu zapewnienia płynnego działania przepływu zadań

Stojące przed Tobą wyzwania

Dostawcy usług druku stale walczą z wyzwaniem zapewnienia jednolitych kolorowych wydruków przy użyciu własnego sprzętu. Kluczowym problemem nie jest technologia zarządzania kolorem drukarki lecz brak automatyzacji i konieczność polegania na wielu graczach w procesie druku w celu określenia ostatecznego wyglądu kolorowych wydruków.

Kluczowe wyzwania

 • Monitorowanie statusu silnika drukarki w regularnych odstępach czasu jest czasochłonne i może generować błędy
 • Zmienność wydruków kolorowych może być efektem wielu zmiennych procesu produkcji
 • W różnych zakładach stosowane są różne lokalne pakiety do zarządzania kolorem
 • W celu analizy danych kolorowych stosowane są różne wersje oprogramowania oraz różne ustawienia
 • W każdej lokalizacji potrzebni są różni eksperci ds. koloru
 • Stosowane są niespójne procedury w celu przywrócenia drukarek do żądanej tolerancji koloru
 • Główne nakłady kapitałowe w działach IT są kierowane na zakup serwerów, licencji oprogramowania oraz aktualizacji

Jak Xerox może Ci pomóc

Automatyczne zarządzanie kolorem Xerox® IntegratedPLUS oferuje pojedyncze rozwiązanie do zarządzania kolorem drukarki dla całej floty urządzeń. Może znacząco zwiększyć efektywność przepływu zadań, umożliwiając zdalny dostęp i reakcję na status pras. Dzięki współpracy partnerskiej z liderami w branży zarządzania kolorem Xerox może spełnić wszystkie potrzeby dot. zarządzania kolorem.

Dlaczego wybrać markę Xerox?

 • Zwiększa produktywność i niezawodność w porównaniu z bieżącym procesem ręcznym.
 • Upraszcza wielosilnikowe/wielozakładowe zarządzanie kolorem.
 • Ogranicza koszty poprzez zwiększenie przewidywalności i skuteczności zarządzania kolorem.
 • Ogranicza błędy ręczne i eliminuje stratę czasu oraz materiałów.
 • Zwiększa efektywność przepływu zadań, umożliwiając zdalny dostęp i reakcję na status pras.
 • Inteligentne i płynne rozwiązanie umożliwia monitorowanie, aktualizację i wprowadzenie zmiany w odniesieniu do całej floty, a nie jednej prasy.
 • Wykorzystanie bieżących inwestycji w technologię – brak konieczności nowych inwestycji IT.
 • Współpracujemy z ekspertami w dziedzinie koloru w celu określenia procedur zaradczych, jeśli prasa jest poza zdefiniowanymi granicami tolerancji, a także w celu zapewnienia, że procesy zarządzania kolorem są przeprowadzane regularnie i spójnie.

Zasoby