Aplikacja Xerox® Forms Manager

Zamień papierowe dokumenty na inteligentny obieg cyfrowy

Jak wynika z badań agencji Wakefield Research, 60% małych firm nadal przechowuje swoje ważne papierowe dokumenty w szafkach.* Tymczasem aplikacja Xerox Forms Manager na urządzeniu wielofunkcyjnym z technologią ConnectKey® pozwala zrewolucjonizować złożone procesy bazujące na papierze. Koniec z sortowaniem, układaniem kopii i wypełnianiem formularzy. Wystarczy skanowanie.

Bezproblemowa obsługa formularzy

Altalink Icon Purple

Drukowanie strony

Drukowanie formularzy z poziomu urządzenia

Scan icon purple

Skanowanie

Skanowanie wypełnionych formularzy

Arrows intersecting purple

Obieg dokumentów

Inteligentny obieg, kierowanie na wybrane adresy e-mail kodami QR

Szybsza i łatwiejsza obsługa formularzy

Formularze z kodami QR, które same kierują się na właściwy adres - oto inteligentny obieg dokumentów. Drukowanie wszystkich formularzy z repozytoriów chmurowych. Grupowe skanowanie całej partii wypełnionych formularzy i automatyczne kierowanie ich w odpowiednie miejsca. Nie ma już potrzeby ręcznego sortowania, przekładania i indywidualnego przesyłania. 

Inteligentny obieg dokumentów - dokumenty papierowe we właściwych rękach

Dzięki aplikacji Xerox Forms Manager już nigdy nie będzie trzeba zbierać, sortować i indywidualnie skanować papierowych formularzy. Koniec z bałaganem i żmudnymi, powtarzalnymi czynnościami. Za pośrednictwem kodów QR formularze są automatycznie kierowane przez e-mail do wybranych odbiorców, nawet jeśli strony zeskanowano nie po kolei. To największa rewolucja w biurowości od czasu wynalezienia gumowych stempli.

Forms manager app print saved form screenshot

Wydrukuj i wypełnij

Formularze mogą być pobierane z dowolnie wybranego repozytorium chmurowego (Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Box®).

Forms manager app scan screenshot

Skanowanie w dowolnej kolejności

Wystarczy zebrać kartki i włożyć do skanera.

Forms Manager App Route Intelligently

Inteligentny obieg dokumentów

Kod QR na każdej stronie określa wzorzec obiegu, kolejność stron i odbiorcę docelowego.

Inteligentny asystent w pracy

Usprawnienie zadań i opanowanie złożonych procesów w dowolnym środowisku biurowym za pomocą urządzeń z obsługą technologii Xerox ConnectKey i aplikacji narzędziowych. Idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie intensywnie korzysta się formularzy: w administracji publicznej, wymiarze sprawiedliwości, ochronie zdrowia, bankowości, usługach publicznych, edukacji, hotelarstwie i handlu detalicznym.

Pokaż w galerii aplikacji

 

*Wakefield Research and Concur

Udostępnij: