Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
Hand typing on laptop with apps shown.

Xerox® CentreWare® Web

Upraszczanie zarządzania urządzeniami i flotą

Opis

Xerox® CentreWare® Web pomaga inteligentnie zarządzać urządzeniami drukującymi z poziomu jednego, rozbudowanego interfejsu. Umożliwia zarządzanie instalacją i konfiguracją, raportowanie, a nawet okresowe czynności konserwacyjne. I nic nie kosztuje!

Kluczowe funkcje

 • Zautomatyzowane wykrywanie urządzeń

 • Kompleksowa, scentralizowana administracja

 • Proaktywny monitoring zdalny

 • Zdalne wsparcie techniczne

 • Uproszczone zarządzanie hasłami

 • Bezpieczna kontrola dostępu w oparciu o role

 • Wszechstronne raportowanie

 • Intuicyjny i prosty w obsłudze panel sterowania

Black background with white, red and blue rays of light

Program Xerox CentreWare Web można pobrać za bezpłatnie.

Stojące przed Tobą wyzwania

Na administratorach IT spoczywa coraz większa odpowiedzialność: zarządzanie dużą pulą urządzeń wyjściowych rozmaitych producentów oraz szeroki wachlarz powiązanych zadań, chociażby takich, jak instalowanie urządzeń, aktualizacje, monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i raporty na temat ogólnego stanu infrastruktury. Potrzebują wszechstronnego, łatwego w użyciu narzędzia, które wykona wszystkie te czynności i wiele innych.

Kluczowe wyzwania

Zwiększenie produktywności

 • Centralne raportowanie i zarządzanie drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi podłączonymi do sieci w skali całej firmy – niezależnie od producenta.

 • Centralne konfigurowanie drukarek i możliwość instalowania, konfigurowania i wyświetlania ustawień dla wszystkich protokołów sieciowych, co upraszcza integrację urządzeń.

 • Generowanie spójnych, wyczerpujących, dokładnych i łatwych do zrozumienia raportów.

Ograniczenie kosztów

 • Śledzenie użycia drukarek i poziomu ich wykorzystania, by optymalizować dostępność zasobów.

 • Ograniczenie liczby zgłoszeń serwisowych i podniesienie efektywności zarządzania flotą urządzeń.

Zapewnienie bezpieczeństwa przez centralne zarządzanie ustawieniami o kluczowej roli dla bezpieczeństwa.

Jak Xerox może Ci pomóc

Oto najważniejsze zalety programu Xerox® CentreWare® Web:

 • Jest łatwy do wdrożenia i administracji.

 • Obsługuje wszystkie drukarki zgodne ze standardem SNMP lub urządzenia wielofunkcyjne, nie tylko urządzenia firmy Xerox.

 • Upraszcza integrację urządzeń — umożliwia instalację, konfigurację i wyświetlanie ustawień dla wszystkich protokołów sieciowych oraz ustawianie ustawień domyślnych urządzenia z jednego miejsca.

 • Zestawy konfiguracji — umożliw administratorom ustanowienie szablonów definiujących ustawienia dotyczące protokołu sieciowego, skanowania, zliczania zadań i zabezpieczeń we wszystkich kompatybilnych urządzeniach Xerox.

 • Zadania konfiguracji — mogą być łatwo tworzone, planowane i stosowane w zestawie urządzeń, które można wybrać w sposób elastyczny za pomocą wyrażenia logicznego.

 • Zarządzaj urządzeniami HP — wiele ustawień specyficznych dla urządzeń Hewlett Packard może być konfigurowanych zdalnie za pomocą zestawów i zadań konfiguracji.

 • Funkcja klonowania umożliwia zastosowanie ustawień jednego urządzenia w innych, podobnych — oszczędzając czas i energię.

 • Redukuje koszty połączeń serwisowych i przestoje dzięki proaktywnej reakcji na ostrzeżenia.

 • Oferuje dokładne odczyty liczników w celu obliczenia kosztów dla użytkowników lub urządzeń.

 • Pobieraj dane i twórz raporty — dotyczące drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania za pomocą serwera przez użytkowników drukarek wielofunkcyjnych Xerox, które umożliwiają zliczanie za pośrednictwem sieci.

 • Wykorzystuj katalog Active Directory organizacji, mapując istniejący obiekt jako „pole identyfikacyjne konta zliczania zadań”. Pozwala to na szybkie przywoływanie wszystkich użytkowników jako aktywnych kont oraz umożliwia szybką aktualizację automatyczną. Użytkownicy mogą teraz importować do 10 katalogów aktywnych klienta.

 • Działa jako rozwiązanie automatyczne lub integruje się z łatwością z istniejącymi konfiguracjami oprogramowania/sprzętu.

 • Wyróżniaj floty urządzeń wyjściowych poprzez umieszczenie ich w domyślnych lub niestandardowych grupach.

 • Funkcja próbkowania grupowego umożliwia ustawienie interwałów i priorytetów próbkowania.

Dlaczego wybrać markę Xerox?

 • Uprość wykonywane przez siebie zadania we współpracy z liderem w branży zarządzania urządzeniami wielofunkcyjnymi.

 • Firma Xerox wciąż tworzy innowacje w narzędziach zarządzania urządzeniami, dzięki ciągłemu korzystaniu z opinii klientów, począwszy od klientów firmowych aż do SMB.

Screenshot of Xerox CentreWare Web

Kompatybilne produkty

Nagradzane kopiarki, drukarki i urządzenia firmy Xerox zawierają elastyczne platformy do obsługi szerokiej gamy różnych rozwiązań software'owych. Funkcje oprogramowania mogą się różnić w zależności od modelu produktu.

Drukarki wielofunkcyjne / All In One

Drukarki biurowe

Drukarki produkcyjne i prasy cyfrowe

Wymagania systemowe

Pobierz podręcznik instalacji i przejrzyj wymagania systemowe.