Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

woman fixing machine

Zapobieganie powstawaniu odpadów i zarządzanie nimi

Xerox przywiązuje wielką wagę do wytwarzania zeroemisyjnych produktów w zeroemisyjnych zakładach, aby pomagać klientom w redukowaniu ilości odpadów. Naszym celem jest takie projektowanie produktów, opakowań i materiałów eksploatacyjnych, by efektywnie korzystać z zasobów, minimalizować odpady, wielokrotnie wykorzystywać materiały (w tym tworzywa sztuczne), jeśli to tylko możliwe, a czego nie da się użyć wielokrotnie, kierować do recyklingu. Poza tym wszystkie nowe produkty wprowadzane na rynek UE i objęte zakresem certyfikatu Blue Angel i unijnego dobrowolnego porozumienia w sprawie ekologicznych parametrów sprzętu biurowego, będą miały gwarantowaną dostępność wybranych części zamiennych minimum przez 7 lat, jeśli ich to dotyczy.

Wybrane łącza:

Oddawaj zużyte wkłady Xerox do recyklingu

Projektowanie produktów do ponownego użycia

Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych Xerox

  • W ramach programu zbiórki i ponownego użycia lub recyklingu Xerox Green World Alliance, realizowanego w partnerstwie z naszymi klientami, każdego roku zwracane są do ponownego użycia lub recyklingu miliony wkładów i zasobników na toner.

  • Wstępnie uiszczone opłaty pocztowe oraz opakowania nowych materiałów eksploatacyjnych ułatwiające zwracanie zużytych elementów do recyklingu, gdzie ponad 90% elementów jest ponownie wykorzystywana lub poddawana recyklingowi.

Systemy, w których nie używa się wkładów

  • Urządzenia oparte na technice stałego atramentu Xerox wykorzystują zamiast wkładów niewielkie, nietoksyczne wkłady stałego atramentu, co ogranicza ilość odpadów.

  • Pozwala to na zmniejszenie ilości odpadów biurowych o 90% w porównaniu do podobnych kolorowych urządzeń laserowych.

Program zbiórki i recyklingu produktów Xerox

  • Xerox jest pionierem w zakresie regeneracji, ponownego wykorzystania i recyklingu sprzętu biurowego. Nasze urządzenia są zaprojektowane z myślą o łatwym demontażu i niezawodności, mniejszej liczbie części, a ich zawarte w nich substancje chemiczne są kontrolowane.

  • Xerox wybiera dostawców, którzy świadczą usługi w zakresie recyklingu i pozbywania się odpadów. Proces audytowy zapewnia bezpieczeństwo praktyk dostawców, ich przyjazność dla środowiska i zgodność z uregulowaniami.

  • Starania koncernu Xerox w zakresie regeneracji i recyklingu sprawiły, że od 1991 roku na wysypiska nie trafiło ponad 900 tys. ton odpadów.

Karty charakterystyki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na potrzeby utylizacji (PDF, 50 KB) (Tylko po angielsku)

Zakłady, które nie tworzą odpadów

  • Od wczesnych lat '90 XX wieku koncern Xerox dąży do stworzenia fabryki, która nie tworzy odpadów. Ta inicjatywa pomaga we wdrożeniu światowego systemu zarządzania ochroną środowiska zgodnego z normą ISO 14001, a także w osiągnięciu wskaźnika recyklingu materiałów bezpiecznych na poziomi 92%. Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzamy ochroną środowiska.

Partnerzy Xerox

  • Xerox uczestniczy w programie EPA National Environmental Performance Track – partnerstwie, które wyróżnia najlepsze działania w dziedzinie ochrony środowiska w uczestniczących w programie zakładach w USA. Doroczne raporty EPA prezentujące wyniki koncernu Xerox

  • W 2008 roku Xerox uzyskał jako firma tytuł lidera w kategorii Performance Track Corporate. Xerox jest piątą firmą w historii i pierwszą skupioną na nowoczesnej technologii, która uzyskała tytuł lidera.

Udostępnij