• Zasady przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 w Xerox

Zasady przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 w Xerox

W obliczu rozwoju epidemii COVID-19 mamy świadomość ciążącej na nas odpowiedzialności wobec klientów, którym zapewniamy usługi serwisowe oraz dostarczamy sprzęt i materiały eksploatacyjne. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów, partnerów oraz ich rodzin zawsze było i będzie naszym priorytetem. Nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić bezpieczeństwo całej naszej społeczności i do minimum ograniczyć wpływ obostrzeń epidemicznych na naszą pracę.

Nasz zespół reagowania ds. COVID-19 spotyka się regularnie, śledzi rozwój sytuacji i czuwa nad ścisłym przestrzeganiem wytycznych organów państwowych oraz służb medycznych i sanitarnych. Nasze plany ciągłości biznesowej i reagowania w warunkach pandemii są na bieżąco uzupełniane o najnowsze standardy branżowe oraz wnioski płynące z nabywanego doświadczenia.

Nasz plan reagowania obejmuje między innymi takie kwestie jak:

  • zachęcanie pracowników do szczepień ochronnych w możliwie najkrótszym terminie, zgodnie z zasadami kolejności szczepień w miejscu zamieszkania;
  • ustanowienie rygorystycznych protokołów stosowania środków ochrony osobistej dla pracowników podejmujących pracę poza domem;
  • udostępnianie zasobów i wytycznych pomagających ograniczyć liczbę zakażeń;
  • zwiększanie reżimu utrzymania czystości w naszych obiektach;
  • ograniczanie podróży i spotkań służbowych;
  • ustanowienie kompleksowych procedur badania gości;
  • egzekwowanie kwarantanny domowej w przypadku pracowników mających objawy choroby;
  • prowadzenie skrupulatnej ewidencji kontaktów osobistych;
  • egzekwowanie rygorystycznych zasad powrotu pracowników do pracy w przypadku choroby.

Zapewniamy wsparcie i obsługę serwisową w regionach objętych obostrzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi. Większość personelu technicznego przyjeżdża na wizyty wprost ze swoich domów i nie korzysta z lokalnych biur ani magazynów. Jeśli obostrzenia uniemożliwią nam lokalne świadczenie usług, powiadomimy o tym.

Zachęcamy też do korzystania z naszej oferty wsparcia zdalnego. Klienci mogą komunikować się na żywo z konsultantem wsparcia elektronicznego za pomocą wiadomości tekstowych lub w formie wideopołączenia na stronie www.support.xerox.com lub poprzez nową aplikację mobilną Xerox Support Engage dostępną w wybranych regionach.

Należy mieć na uwadze, że sytuacja zmienia się w sposób dynamiczny. Wszelkie pytania należy kierować do odpowiedniej osoby kontaktowej w Xerox.

Mamy świadomość, że obecna sytuacja jest dla wszystkich trudna i dziękujemy za zrozumienie.

Udostępnij: