Przejdź do treści zasadniczej W razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Nasze zaangażowanie w zdrowie i bezpieczeństwo społeczności Xerox

Nie ma dla nas nic ważniejszego od zdrowia i bezpieczeństwa całej społeczności Xerox. Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom, pracownikom, partnerom i ich rodzinom, równocześnie minimalizując wpływ pandemii na naszą działalność.

Zespół Xerox ds. Reagowania na COVID-19 spotyka się regularnie, aby monitorować rozwój sytuacji i ściśle przestrzegać wytycznych rządowych oraz organizacji zdrowia publicznego. Plany dotyczące ciągłości działania i gotowości na wypadek pandemii obejmują najnowsze standardy najlepszych praktyk branżowych oraz własne doświadczenia firmy Xerox w zakresie definiowania wymagań związanych z bezpieczeństwem.

Nasz plan reagowania obejmuje m.in.:

  • Określenie ścisłych protokołów dotyczących stosowania wyposażenia ochrony indywidualnej oraz protokołów dotyczących specyficznych funkcji dla pracowników pracujących na miejscu;

  • Szkolenie pracowników w zakresie protokołów bezpieczeństwa firmy;

  • Edukowanie pracowników na temat korzyści związanych z zaszczepieniem się;

  • Wdrożenie kompleksowej procedury sprawdzającej wobec wizytujących;

  • Wymaganie od pracowników z widocznymi objawami choroby, aby zostali w domu;

  • Prowadzenie dokładnego rejestru kontaktów osób zakażonych;

  • Zapewnienie ścisłego przestrzegania procedur przed powrotem pracownika do pracy po chorobie.

Ponadto zachęcamy wszystkich pracowników i wykonawców pracujących u klientów na rzecz Xerox do pełnego zaszczepienia i przyjęcia dodatkowej dawki przypominającej, jeżeli im ona przysługuje. Xerox dołoży wszelkich starań, aby spełnić udokumentowane wymogi klientów dotyczących szczepień, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne a także wykonuje wszystkie rządowe rozporządzenia dotyczące szczepień.

W tym czasie ulepszyliśmy nasze opcje wsparcia zdalnego i zachęcamy klientów do korzystania z nich w celu ograniczenia prac serwisowych na miejscu, tam, gdzie to możliwe. Wciąż inwestujemy w CareAR, firmę Xerox, aby poprawić nasze zdolności rozwiązywania problemów zdalnie. Platforma Service Experience Management CareAR sprawia, że każdy użytkownik staje się ekspertem zdolnym do rozwiązywania problemów technicznych. Nasze zespoły wsparcia technicznego i obsługi klienta korzystają z tej platformy, aby w wybranych regionach naprawiać i instalować urządzenia zdalnie. Klienci mogą także prowadzić czat tekstowy lub wideo na żywo ze Specjalistą ds. Wsparcia Cyfrowego na stronie www.support.xerox.com lub pobrać Xerox Support Engage – nową aplikację mobilną dostępną w wybranych regionach.

Nikt z nas nie mógł przewidzieć, jak długo będzie trwać pandemia COVID-19, jak będzie poważna i jakie będą jej skutki. Przez cały czas zespół Xerox jest gotowy Państwa wspierać i pomagać w działaniach. W miarę rozwoju pandemii my też będziemy się rozwijać i przez cały czas informować Państwa na bieżąco. W międzyczasie, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę się kontaktować z osobą wyznaczoną do kontaktów w Xerox.

Dziękuję za Państwa stałe wsparcie i współpracę w obecnej sytuacji.

Building with Xerox logo on the top floor

Komunikat Johna Visentina

Komunikat Johna V, wiceprezesa i dyrektora generalnego Xerox

Man at an outdoor wooden table, typing on a laptop with a screen of charts

Aplikacja Xerox® Team Availability

Aktualizowany na bieżąco wgląd w lokalizację i dostępność pracowników pozwala na bezpieczniejszy powrót do zwykłego trybu pracy.

Udostępnij