Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Na czym polegają Usługi zdalne Xerox®?

Usługi zdalne Xerox to infrastruktura i mechanizm, za pomocą których urządzenia klientów komunikują się z platformą Xerox i zapewniają cały zestaw użytecznych funkcji. Po rejestracji w usłudze urządzenie użytkownika będzie przesyłać odczyty pomiarowe, poziomy materiałów eksploatacyjnych i dane diagnostyczne. Comiesięczne rozliczenia będą dokonywane automatycznie, a toner będzie uzupełniany bez potrzeby samodzielnego składania zamówień. Użytkownik może też otrzymywać automatyczne aktualizacje oprogramowania i poprawki zabezpieczeń. W razie awarii urządzenia drukującego automatycznie wysyłane dane diagnostyczne zostaną wykorzystane przez naszych serwisantów w celu zdalnego rozwiązania problemu.

Jak nawiązać połączenie z Usługami zdalnymi

Nawiązanie połączenia jest niezbędne w celu gromadzenia danych potrzebnych do zarządzania takimi usługami, jak automatyczny odczyt liczników (AMR) oraz automatyczne uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (ASR), jak również wsparcie diagnostyczne. Dostępne są dwie metody połączenia. Wybierz pozycję Xerox Device Agent albo Device Direct poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć urządzenie. Chcesz uzyskać więcej informacji? Zobacz, jak to działa.

Important Notice: Automatic meter reads and/or automatic toner reporting may be disrupted for certain older printer models by an upcoming change. Action will be required to continue these services.

Wybierz metodę połączenia:

Xerox Device Agent

Xerox Device Agent to oprogramowanie klienckie instalowane na komputerze lub serwerze podłączonym do sieci. Jego funkcja polega na nawiązaniu łączenia z wieloma urządzeniami.

Uwaga! Aby zagwarantować nieprzerwaną dostępność połączenia, oprogramowanie Xerox Device Agent należy zainstalować na komputerze, który jest przez cały czas włączony.

Zanim zaczniesz:

Pobierz instrukcję użytkownika Xerox® Device Agent (PDF) Pobierz Xerox® Device Agent

Wymagania systemowe

Przed uruchomieniem programu klienckiego należy się upewnić, że spełnione są następujące wymagania.

System operacyjny: (32- i 64-bitowy)

 • Windows Server® 2008 z Service Pack 1 oraz 2008 R2 z Service Pack 1

 • Windows Server® 2012 and 2012 R2Windows Server® 2016

 • Windows® 7 Professional, Enterprise, Home Edition i Ultimate

 • Windows® 8.1

 • Windows® 10 Professional, Enterprise

 • Apple® OS 10.9.4 lub nowszy w przypadku uruchamiania z programem do emulacji sprzętowej Parallels® Desktop. Szczegółowe wymagania podano w punkcie Wymagania dotyczące uruchamiania w systemie operacyjnym Macintosh.

 • Zainstalowane środowisko Microsoft®.NET 4.5.2 Extended (pełna wersja)

Pamięć:

 • Windows Server® 2008, 2008 R2, Windows® 7: 1 GB RAM (zalecane 1,5 GB lub więcej)

 • Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server® 2012 lub nowszy: 2 GB RAM (zalecane 2,5 GB lub więcej)

Baza danych:

 • Xerox® Device Agent może korzystać z pełnej wersji SQL Server już zainstalowanej u klienta. Podczas instalacji można wybrać bazę danych działającą na serwerze autonomicznym

 • SQL Server® Compact Edition

 • SQL Server® 2012 SP3

 • SQL Server® 2014 SP4

 • SQL Server® 2016

 • SQL Server® 2017

 • Oprogramowanie obejmuje Microsoft SQL Server® Compact Edition.

Procesor: 1,7 GHz lub szybszy

Dysk twardy: Minimalna ilość wolnego miejsca wynosi 380 MB, z czego 280 MB dla środowiska Microsoft® .NET, jeśli nie było wcześniej zainstalowane.

Minimalna rozdzielczość: 1024x768

Device Direct

Device Direct to metoda połączenia obsługiwana przez oprogramowanie osadzone w kontrolerze sieciowym, który jest wbudowany w urządzenie Xerox.

Pamiętaj o aktywacji połączenia

Uwaga! Aby sprawdzić, czy w urządzeniu włączono już funkcję Device Direct, może być konieczne zalogowanie się jako administrator systemu.

W przypadku produktów AltaLink®:

 1. Uruchom panel administracyjny wbudowanego serwera internetowego i zaloguj się jako administrator systemu.

 2. W panelu administracyjnym wbudowanego serwera internetowego kliknij pozycję Properties (Właściwości) > General Setup (Ustawienia ogólne).

 3. Kliknij opcję Remote Services Setup (Ustawienia Usług zdalnych).

 4. Dla parametru Remote Services (Usługi zdalne) wybierz ustawienie Enabled (Włączone).

 5. Aby zezwolić urządzeniu na pobieranie plików oprogramowania z serwera Xerox, w parametrze Remote Software Download (Zdalne pobieranie oprogramowania) wybierz ustawienie Enabled (Włączone).

 6. Aby synchronizować urządzenie z centrum danych Usług zdalnych Xerox codziennie o ustalonej porze, w polu Device Synchronization Time (Godzina synchronizacji urządzenia) wpisz godzinę.

 7. Aby sprawdzić połączenie z centrum danych Usług zdalnych Xerox, kliknij przycisk Synchronize Now (Synchronizuj teraz). Wynik zostanie pokazany w oknie komunikatu.

 8. Jeśli sieć zawiera serwer proxy HTTP, w polu HTTP Proxy Server kliknij opcję Edit (Edytuj) w celu konfiguracji albo aktualizacji serwera proxy.

 9. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

W przypadku produktów VersaLink®:

 1. W panelu administracyjnym wbudowanego serwera internetowego zaloguj się jako administrator i kliknij opcję System.

 2. Kliknij pozycję Remote Services Upload (Przesyłanie Usług zdalnych).

 3. Aby włączyć opcję Remote Services Upload, kliknij przycisk Enable (Włącz).

 4. Aby wysłać z drukarki odczyty liczników i dane na temat materiałów eksploatacyjnych, kliknij przycisk Upload Now (Prześlij teraz).

 5. Aby umożliwić synchronizację z centrum danych Usług zdalnych Xerox, w polu Schedule Upload (Harmonogram przesyłania) wpisz porę dnia, o której odczyty liczników i informacje o materiałach eksploatacyjnych mają być przesyłane. Używaj formatu 24-godzinnego.

 6. Kliknij przycisk OK.

Inne produkty:

 1. Na komputerze podłączonym do sieci otwórz okno przeglądarki internetowej.

 2. Wprowadź adres IP urządzenia w polu Adres, następnie naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze. Wyświetlona zostanie strona opisu i alertów CentreWare Internet Services. Kliknij kartę [Properties] (Właściwości). Gdy pojawi się monit, zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła administratora systemu.

 3. Kliknij opcję [Configuration Overview] (Przegląd konfiguracji) w sekcji Properties (Właściwości) z lewej strony. Zostanie wyświetlone okno Configuration Overview (Przegląd konfiguracji).

 4. Sprawdź status wyświetlany dla pozycji SMart eSolutions w obszarze Connectivity and Printing (Połączenia i drukowanie).

  • Jeśli pojawi się komunikat „Fully Configured and Communicating with Xerox” (Skonfigurowano i połączono z Xerox), oznacza to, że połączenie zostało skonfigurowane pomyślnie. Nie są wymagane żadne dalsze działania.

  • Jeśli pojawi się komunikat „Communication Failure” (Niepowodzenie komunikacji), kontynuuj konfigurowanie połączenia Device Direct i wybierz numer modelu urządzenia z listy:

Dalsze instrukcje na temat konfiguracji połączenia Device Direct znajdziesz w instrukcji użytkownika, instrukcji zarządzania systemem i bazie wiedzy na temat produktu pod adresem support.xerox.com. Można też skorzystać z linków poniżej.

Znajdź instrukcje konfiguracji Device Direct dla swojego urządzenia:

Udostępnij