Η Xerox στέλνει διαφημιστικό υλικό μέσω email για τα προϊόντα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες της στους πελάτες που επιθυμούν να λαμβάνουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής ή να ακυρώσετε την συνδρομή σας για την αποστολή τέτοιων διαφημιστικών μηνυμάτων.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και στη συvέχεια επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε email με διαφημιστικό υλικό, σχετικό με τα ακόλουθα θέματα. Επιλέξτε Ναι για να λαμβάνετε email με διαφημιστικό υλικό ή Όχι για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας. Εάν δεν επιλέξετε τίποτα, οι ισχύουσες προτιμήσεις σας δεν θα αλλάξουν.
 
 απαιτείται
Στοιχεία Επικοινωνίας
E-mail:  
Όνομα:  
Επώνυμο:  
Προωθητικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
I would like to receive promotional email from Xerox about the following:
παρακαλώ επιλέξτε να δείξετε τους τομείς ενδιαφέροντός σας
Office Equipment: B&W and colour network printers, fax machines, multifunction devices, copiers and their supplies.
YesΟχι
Production Equipment: Digital Presses, high-volume/high-speed printers, publishing systems, copiers and their supplies.
YesΟχι
Consulting & Outsourcing: Services, solutions and software that streamline business processes and increase productivity.
YesΟχι
Support: Drivers and downloads, self-help, FAQs and product tips.
YesΟχι
Paper & Media Products: Xerox paper, covers, labels, transparencies and specialty media and solutions.
YesΟχι