Email Subscription Settings
Would you like to receive special offers or news about our products, drivers, software and services? Please provide your email address below and select "Yes" next to your areas of interest. You may change your subscription preferences at any time.

Unsubscribe choices on this page apply only to promotional email announcements from Xerox in the United States. If you select "No," then the email address submitted below will be removed from the U.S. mailing list within ten days.
Subscribe/Unsubscribe: Choose Promotional Email Preferences   - disse feltene må fylles ut
Kontaktinformasjon
Oppgi e-postadresse:  
Fornavn: 
Etternavn: 
Land 
Markedsføringsmateriell via e-post
I would like to receive promotional email from Xerox about the following:
(vennligst velg det du er interessert i)
Kontorprodukter: Skrivere, fakser, kopimaskiner, flerfunksjonsmaskiner og leverandører
JaNei
Produksjonssystemer: Høyvolum-/høyhastighetsskrivere, trykkerisystemer, kopimaskiner og leverandører av disse
JaNei
Konsulenttjenester & andre tjenester: Tjenester og programvare som forbedrer produktiviteten
JaNei
Papir & papirprodukter: Xerox-papier, omslag, etiketter og transparenter
JaNei
Undersøkelser: Kundetilfredshet, støtte, service osv
JaNei
Kanalnytt: Nyheter til registrerte kanalpartnere og bedrifter som forhandler Xerox-produkter
JaNei