Digitale detaljhandelløsninger

Xerox-digital alternativer hjelper detaljister øke respons og redusere driftskostnadene. Hvordan? Ved å forenkle og effektivisere papirintensive prosesser som bruker så mye av alles tid.

Detaljhandelens dokumenter, fra varene og skilting, til planløsninger og inventar, til ansattes kommunikasjon, har en tendens til å bre seg og er vanskelig å administrere. Som en konsekvens drukner butikksjefer og sentralt kontorpersonale i dokumenter som trenger vurdering, tilbakemelding og godkjenning.

Se videoen for å lære hvordan Xerox-digitale alternativer for detaljister gjør dokumenthåndtering mye enklere. Du kan se gjennom, kommentere og signere et dokument, og returnere det til opphavsmannen, med bare et par trykk og sveiper.

Digitale alternativer sikkerhetskopierer automatisk og synkroniserer dokumenter, så det er mindre risiko for at papirarbeid blir forlagt. Det betyr at detaljistmedarbeidere kan bruke mindre tid på kontoret og mer tid sammen med kundene. Dette er bare en annen måte våre digitale detaljhandelløsninger hjelper forhandlerne å jobbe bedre. 

Se Xerox digitale alternativer for detaljhandel-video

Xerox Digital Alternatives for Retail