Digitale utdanningsløsninger for pedagoger 

Xerox-digitale alternativer hjelper skoler og universiteter øke klarheten, redusere kostnader, og levere bedre studenttjenester ved å forenkle og effektivisere daglidagse, papirintensive prosesser som bruker så mye av alles tid.

Levere kvalitetsutdanning er en fulltidsjobb, og litt til. Hver pedagog bruker kvelder og helger til å rette studentenes oppgaver, forbereder pensuminnhold, og holder tritt med utviklingen i utdanning. Det er mye papirarbeid som skal administreres.

Se videon om hvordan Xerox-digitale alternativer lærer lærerne nye triks. For eksempel å skanne alle disse dokumentene inn i Digitale alternativer for umiddelbar tilgang på PC, i klasserommet, eller på iPad hjemme. Du får nøyaktig samme dokumenter, og nøyaktig samme redigerings- og merknadsverktøy, med et enkelt tastetrykk.

Du kan dele dine kommentarer etter gjennomgangen med elever, kolleger eller foreldre, uten å forlate Digitale alternativer. Våre digitale utdaningsløsninger forbedre læring i tusenvis av skoler og univeristeter på denne måten.

Se Xerox digitale alternativer for utdanning-video

Xerox Digital Alternatives for Education