115R00140

Fikseringsmodul 220 V (holder lenge, normalt ikke nødvendig)

Fikseringsmodul 220 V (holder lenge, normalt ikke nødvendig) er spesielt designet og testet for å gi den beste bildekvaliteten og den mest pålitelige utskriften som du kan regne med, side etter side. Våre maskiner og originale forbruksartikler er skapt for hverandre. Ikke nøy deg med etterlikninger.
Kompatibel med:
Kr 1.818,90
115R00140