097S03382

512MB Phaser Minne (1 X 512)

512MB Phaser Minne (1 X 512) er spesielt designet og testet for å gi den beste bildekvaliteten og den mest pålitelige utskriften som du kan regne med, side etter side. Våre maskiner og originale forbruksartikler er skapt for hverandre. Ikke nøy deg med etterlikninger.