008R12990

Avfallsbeholder

Avfallsbeholder er spesielt designet og testet for å gi den beste bildekvaliteten og den mest pålitelige utskriften som du kan regne med, side etter side. Våre maskiner og originale forbruksartikler er skapt for hverandre. Ikke nøy deg med etterlikninger.
Kompatibel med:
Kr 765,97
Finn en lokal forhandler

Spesifikasjoner

UPC 95205829907