Automatiseringsløsninger av arbeidsflyt for offentlige etater

Rundt halvparten av alle prosesser i offentlig sektor er papirdrevne. Men dagens innbyggere forventer praktiske, innovative måter å samhandle med sin offentlige sektor for å få tjenestene de trenger. I tillegg er hver prosess konstant under budsjettmikroskopet, og det blir mer utfordrende å holde informasjonen sikker. Utdaterte, papirbaserte prosesser kan komplisere evnen din til å levere tjenester på den måten innbyggerne forventer.

Xerox automatiseringsløsninger av arbeidsflyt for offentlige etater kan hjelpe alle lag av offentlig sektor med å administrere dokumenter og poster på en helt ny måte. Fra automatisert sending og digitale lagringsplasser til integrering av nettbrett og innhenting av analyser, gjør våre arbeidsflytløsninger for offentlig sektor at dokumentprosesser går raskt og effektivt.

Automatiseringsløsninger av arbeidsflyt for lokal offentlig sektor

Våre automatiseringsløsninger av arbeidsflyt for lokale myndigheter er designet for spesifikke prosesser som elektroniske plangjennomganger eller eiendomsvurderinger. Likevel er deres grunnleggende premiss det samme: Når du reduserer papiret, jobber offentlig sektor bedre.

back of man's head looking at woman and pointing to tablet screen

Agenda-administrasjon

Automatiser papirbaserte prosesser, fra forberedelse til og organisering av møter til styring av oppfølgingshandlinger.

Les mer om agenda-administrasjon ›

closeup shot of finger hovering over tablet screen

Elektronisk plangjennomgang

Automatisering av arbeidsflyt gjør gjennomgang og godkjenning av byggeplaner papirløse, sporbare og mer effektive.

Elektronisk plangjennomgang ›

closeup shot of hands holding a tablet and someone else pointing at something on the screen

Rimelig bolig

Et digitalt arkiv for applikasjoner og sertifiseringer kan øke prosessen med å få innbyggere inn i hjemmet.

Mer om rimelig bolig ›

woman in business suit holding tablet and smiling at another woman

Eiendomsvurderingsappeller

Forbedre svarfølsomhet med en enklere, raskere appelleringsprosess for eiendomsvurdering.

Forstå eiendomsvurderingsappeller ›

side of stack of papers

Forespørsler om offentlige poster

Digitaliser dokumenter for å hjelpe til med å automatisere forespørsler om frihet til informasjon, styring av åpne poster og forbedre åpenheten.

Mer om forespørsler om offentlige poster ›

back of man's head, sitting in front of computer screen on desk, with lamp on the left

Korreksjonsposter

Overfør alle papirdokumenter og prosesser til et digitalt innholdsstyringssystem.

Les om korreksjonsposter ›

man and woman standing outside a home, holding a baby and looking at each other

Sosialboliger

Lett din belastning ved å digitalisere dokumenthåndtering.

Mer om sosialboliger ›

close up of man in holding a pen and flipping page

Strafferegistre

Administrer alle anleggsdokumenter og prosesser effektivt og sikkert.

Lær mer om strafferegistre ›

Automatiseringsløsninger av arbeidsflyt for sentral offentlig sektor

Våre automatiseringsløsninger av arbeidsflyt for sentral offentlig sektor kan forbedre dokumentprosessene. Du kan forvandle innbyggertjenesten bare ved å endre måten du administrerer informasjon på.

side of stack of papers

Forespørsler om offentlige poster

Automatiser administrasjon av åpne poster for å forbedre gjennomsiktigheten og digitalisere dokumenter for å gjøre dem enklere å lagre, få tilgang til og dele.

Forstå forespørsler om offentlige poster ›

man sitting in front of computer with woman and another man looking at the monitor

Dokumenthåndtering

Ta kontrollen med å administrere dokumenter elektronisk for å tjene innbyggerne bedre.

Lær mer om dokumenthåndtering for offentlig sektor ›

Kontakt oss

Innsikt i arbeidsflytautomatisering

Utforsk PDF, video, infografikk og mer i dette emnet.

Del: