AEtter hvert som de ansatte kommer tilbake til arbeidsplassen, vil de fleste selskaper implementere en viss grad av forskjøvne skift eller gjenåpninger for å redusere kontakten mellom de ansatte. Det er en helt ny utfordring for bedrifter av alle størrelser. Men jo større bedriften er, jo mer kompleks blir denne prosessen.
Grunnen er at hvis man skal lykkes, trenger man sanntidsdata for å spore de ansattes sted og status på en daglig basis. Dette er informasjon som så altfor ofte innhentes via manuelle prosesser og lagres i en rekke ulike regneark.

NØKKELFUNKSJONER FOR Å ADMINISTRERE ARBEIDSSTYRKEN

status icon

Status

Nettbasert og responsiv statusrapport med ett klikk, på flere enheter.

location icon

Sted

Sjekk de ansattes tilgjengelighet på flere steder, slik at du kan ta bedre beslutninger.

notifications icon

Notifications

Notify user when they have not updated their status.

onboarding icon

Onboarding

Simple, secure, and automated staff onboarding process.

customization icon

Tilpasning

Portalen kan tilpasses: farge, logo, språk, steder, avdelinger.

audit icon

Sporing

Portaladministrator har tilgang til fullstendig sporingslogg for datahandlinger og dataendringer.

dashboard icon

Dashboard

Quick overview of the staff's statuses, filtering per location, status and department.

admin icon

Admin

Simplified admin interface, with easy site setup, user management and auditing.

 

Xerox® Team Availability-appen bidrar til å automatisere tidsregistreringsprosessen ved at de ansatte får en enkel statusside som de oppdaterer hver dag. De opplyser om de jobber, hvor de har tenkt å jobbe og om de føler seg friske og kan komme inn på arbeidsplassen hvis det er nødvendig. Svarene mates inn i en lettforståelig oversikt som kartlegger de ansattes sted og tilgjengelighet i sanntid, slik at ledere har de mest oppdaterte opplysningene når de skal ta beslutninger, planlegge ressurser og etablere retningslinjer for retur til arbeidsplassen.

ikon for Team Availability-appen

Gjør det enkelt for alle ansatte å registrere status for jobbdeltakelse

Xerox Team Availability-appen er:

  • Rask å ta i bruk. Man trenger ikke å plugge noe inn eller gjøre endringer i det eksisterende IT-systemet, så vi sørger for at dere kommer raskt i gang i løpet av noen få timer. Innføring for ansatte er i tillegg fullstendig automatisert.
  • Brukertilpasset. Du kan endre språk på tvers av geografiske områder, og tilpasse portalen etter sted, avdeling og mer. Velg bedriftens farger og legg til logoen for en sømløs opplevelse blant de ansatte.
  • Fleksibel. Dette tilbudet om programvare som en tjeneste (SaaS) er tilgjengelig som et abonnement, så det er ikke behov for en stor infrastrukturinvestering, og man trenger ikke å prøve å gjette hvor lenge man kommer til å trenge det. Man kan ganske enkelt se det an måned for måned.
  • Sikker. Denne appen overholder personvernforordningen, og all nettrafikk beskyttes av RSA-kryptering og SHA-256. Alle opplysninger og innhold oppbevares sikkert og kontrolleres av deg, eieren.

Kontakt oss

Xerox® Team Availability-appen er en naturlig utvidelse av det vi har gjort i flere tiår – digitalisere dokumenter og kritiske arbeidsprosesser for å hjelpe bedrifter med å øke effektiviteten, forbedre sikkerheten og redusere kostnader.