Xerox® Printer Security Audit Service

Xerox® Printer Security Audit Service kan hjelpe når:
  • du opplever et sikkerhetsbrudd
  • enheter i nettverket går ned og mister sikkerhetsinnstillingene
  • du ikke har et automatisert varslingssystem for å varsle deg om utsatte situasjoner
  • du trenger en rask, ende-til-ende-innstillingssporing for infrastrukturen, inkludert skrivere og multifunksjonsskrivere (MFP-er) på nettverket, ifølge selskapets policy
  • du ønsker å bli mer trygg på sikkerheten i utskriftsmiljøet
  • du ønsker å slutte med gjetting – og det manuelle arbeidet – når det gjelder sikkerhet

Xerox® Printer Security Audit Service hjelper deg å håndtere sikkerhet på tvers av hele infrastrukturen.

Vår programvare skanner nettverket og utfører en automatisert revisjon. Den sammenligner gjeldende sikkerhetsinnstillinger for enhetene mot IT-konfigurasjonen og sikkerhetspolicyen. Dette gir innsikt i samsvar og manglende samsvar av Xerox®-enheter.

Vårt Service Delivery-team vurderer grunnlinjen og konfigurerer og driver deretter uniform enhetsatferd for hele styrte utskriftstjenester (MPS)-miljøet.

Løsningen håndterer Xerox®-utskriftsenheter og fastvare-oppdateringer for å overholde sikkerhetsstandardene grunnlinje. Løpende rapportering viser samsvar og identifiserer hull som kan fikses.

Se brosjyren til Printer Security Audit Service

  [på engelsk]

 

Del: