IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Vendor Assessment

Xerox utpekt som leder i den nye IDC MarketScape-rapporten om sikkerhetsløsninger og -tjenester.

Les IDC MarketScape for verdensomfattende sikkerhetsløsninger og -tjenester – Xerox-utdrag (PDF, 311 KB)

Xerox er stolt over å bli utpekt som en leder i den første IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2017 Vendor Assessment. Rapporten sier: “Organisasjoner bør vurdere Xerox når de ønsker en bred løsningsportefølje og omfattende rådgivnings- og implementeringstjenester, med vekt på integrering av utskriftssikkerhet i eksisterende IT-infrastruktur og rammeverk. Xerox bør helt klart være på innstillingslisten for de som er opptatt av fleksible prisalternativer og effektiv prosjektledelse.” 1

Høydepunkter fra IDC MarketScape-rapporter inkluderer:

  • Xerox har en bred portefølje med sikkerhetsløsninger for utskrift og dokument i form av verktøy, metoder og tjenester som tilpasses de individuelle kundenes IT-strategibehov, inkludert data, dokumenter, enheter, regler og forskrifter for både forretningsbruk og personlig bruk.1
  • Xerox’ metode for sikring av utskrifts- og dokumentmiljøer er basert på en lagvis tilnærming ved å bygge opp fra enhetsnivå og deretter gå dypere inn i kundens applikasjoner og IT-infrastruktur.” 1
  • Xerox har et bredt tilbud med sikkerhetstjenester som er utviklet for å hjelpe virksomheter med å identifisere sikkerhetsproblemer, fikse aktuelle sårbare områder og gi kontinuerlig administrasjon av og overholdelse av virksomhetens sikkerhetspolicy og retningslinjer.1
  • Xerox's ConnectKey-aktiverte enheter er blant de beste i klasses når det gjelder å ta seg av sikkerhetsrisiko for endepunkter og gi beskyttelse mot interne og eksterne cybertrusler.1
  • Xerox samarbeider også nært med kundene for å kunne tilby en overføringsbane for å legge til flere sikkerhetstjenestelag etter hvert som organisasjonen vokser og endres – et viktig salgsargument i et tid der ting endrer seg raskt.1

Denne erklæringen fra IDC Vendor Snapsho-rapporten bekrefter Xerox’ ledende posisjon i markedet.”Xerox har vært en leder i IDC MarketScape når det gjelder styrte utskrifts- og dokumenttjenester (MPDS) og utviklingen mot dokumentarbeidsflyttjenester i løpet at de siste seks årene. Sikkerhet har vært en viktig del av denne suksessen, og er fortsatt en integrert del av Xerox’ tilnærming til markedet.2

IDC WW MarketScape for Security Solutions and Services, oktober 2017

Graphic of IDC WW MarketScape for Security Solutions and Services, October 2017

IDC MarketScapes leverandør-analysemodellen er utformet for å gi en oversikt over konkurranseposisjonen til IKT-leverandører i et gitt marked. Forskningsmetodikken benytter en streng scoringsmetodikk basert på både kvalitative og kvantitative kriterier som resulterer i en enkelt grafisk illustrasjon av hver leverandørs posisjon i et gitt marked. Capabilities-scoren måler leverandørens produkt, go-to-market- og forretningsgjennomføring på kort sikt. Strategy-scoren måler sammenfall av leverandørens strategier med kundens behov i en 3-5-års tidsramme.

Kilde:

1 "IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2017 Vendor Assessment ”, doc #US41988517, oktober 2017

2 “Snapshot 2017 — Xerox on Print and Document Security Services”, doc #US43072217, september 2017

Om Xerox
Xerox Corporation er et ledende teknologiselskap med en omsetning på USD 22 millioner som forandrer måten verden kommuniserer, samarbeider og jobber på. Vår ekspertise er viktigere enn noensinne ettersom kunder av alle størrelser ønsker forbedret produktivitet, økt lønnsomhet og økt tilfredshet. Vi gjør dette for små og mellomstore bedrifterstore bedrifter, myndigheter, leverandører av grafisk kommunikasjon samt våre partnere som tjener dem.                

Vi forstår hva som er kjernen i arbeidet - og alle former det kan ta. Vi omfavner den stadig mer komplekse verdenen med papir og digital. Kontor og mobil. Personlig og sosial. Hver dag i hele verden – i over 160 land – navigerer vår  teknologi, programvare og våre ansatte disse skjæringspunktene. Vi automatiserer, tilpasser, pakker, analyserer og sikrer informasjon for at kundene skal kunne utvikle seg stadig raskere. 

Du finner mer informasjon på  www.xerox.com.

Kontakt oss
Følg oss ›