InfoTrends Analysis: “Managed IT Infrastructure: Managed Print Services”

Xerox er plassert som en leder i Infotrends' "Source of Competitive Advantage"-analyse av OEM MPS-leverandører.

Les InfoTrends-rapporten (PDF, 988 KB) ›

Xerox er stolt over å bli plassert som en leder i InfoTrends' "Managed IT Infrastructure: Managed Print Services"-analysen. I rapporten heter det at "Xerox er den ledende MPS-leverandøren. Den har et etablert MPS-program med en spesielt variert kundebase på tvers av ulike størrelser og bransjer. … Xerox' brede differensiering er basert på flere løsninger og tjenester på tvers av en rekke horisontale markeder."

Infotrends-rapporten bemerker også vårt fokus på forretningsutvikling og demonstrerer verdien assosiert med våre tjenester. Infotrends mener vårt partnerskap i 2015 med Hyland Software og Datawatch vil bidra til å differensiere våre MPS-tilbud samt eksterne løsninger og tjenester.

Analysen fremhever våre styrker, inkludert vår tjenester-sentrerte tilnærming, og våre framtidsrettet evne til å forenkle MPS ved å automatisere overvåkings- og rapporteringsfunksjoner, for eksempel vår CompleteView Pro-løsning.

Managed IT Infrastructure: Managed Print Services

Kilde: Managed IT Infrastructure: Managed Print Services" av Brendan Morse, mars 2015 juni 2014

Om Xerox-styrte utskriftstjenester (MPS)

Som ledende innenfor MPS, var Xerox først ute med å tilby styrte utskriftstjenester som omfatter alle elementer i en organisasjons utskriftsinfrastruktur – fra det nettverkstilkoblede kontoret til bedriftens interntrykkeri og virtuelle medarbeidere. Xerox' portefølje innen MPS er basert på omhyggelige, datadrevne Lean Six Sigma-baserte metoder, og egner seg for alt fra globale foretak til små og mellomstore bedrifter og hjelper kundene med å kutte kostnader, øke produktiviteten og møte miljømål. 

Be om mer informasjon for å finne ut hvordan Xerox-styrte utskriftstjenester kan hjelpe deg.