Xerox®-innholdsstyringstjenester

Xerox-innholdsstyringstjenester kombinerer dokumenthåndtering og arbeidsflyt med konsultative tjenester for å automatisere og forenkle dokumentprosesser

Den lar deg fange inn, lagre, dele og forvandle papirbaserte og elektroniske dokumenter fra nettet, desktop-applikasjoner, nettbrett, smarttelefoner og multifunksjonsskrivere (MFP-er). 
Organisasjoner av alle størrelser kan redusere kostnader og tid i forbindelse med håndtering av papir- og elektroniske dokumenter, forbedre nøyaktighet og repeterbarhet av arbeidsprosesser, og øke overholdelse og sikkerhet av et dokument i hele dets levetid. 

Xerox MFP-er bruker ConnectKey for distributert dokumentfangst. Innebygd OCR forenkler digitaliseringen. Mobil tilgang og behandling er mulig fra iOS- og Android-enheter.