• Partners i databeskyttelse

Partners i databeskyttelse

Du trenger ikke å være et stort selskap for å tenke på datasikkerhet. De fleste selskaper trenger å beskytte immaterielle rettigheter, strategiske planer eller personlige data. Med stadig strengere krav, som Personvernforordningen (GDPR), kan spredning av personlige data gir økt forretningsverdi, men kan også føre til samsvarsutfordringer. Disse endringene samt en endring mot skyteknologi og tingenes Internett gir økt effektivitet og muligheter til å dele og samle data, men det gjør også virksomheter mer sårbare.

Dagens bedrifter står overfor trusler fra uautorisert tilgang til eller utlevering av informasjon, nettyveri og ransomware, og vandaler som tar sikte på å stenge nettsteder eller nettverk gjennom “nektelse av tjeneste”. Disse datatyver og -skurker søker sårbarheter hvor informasjonen i dokumenter eller harddisker enkelt kan fås ut.

Fordi sikkerhetstrusler aldri opphører, kan databeskyttelse ikke oppnås gjennom engangsløsninger. Vi samarbeider med våre kunder og bruker nyskapende teknologi med kompetanse i arbeidsprosesser, for å forhindre at data kommer i feil hender i og utenfor arbeidsmiljøet. Vi tar en strategisk tilnærming til skriversikkerhet som inkluderer inntrengingsforebygging, enhetsdeteksjon, dokument- og databeskyttelse, og eksterne partnerskap med våre informasjonssikkerhetsleverandører. Vår Innholdsadministrasjon for bedrifter (ECM)-systems kjører på servere som inneholder det siste sikkerhetsfunksjoner for skybasert serverteknologi.

Med Xerox er det som er sikrere også mer effektivt

Sikkerhetsforanstaltninger blir noen ganger sett på som nødvendig ubehag - tenk sikkerhetskontrollen på flyplassen. Men hos Xerox har vi funnet at managed print services kan styrke sikkerheten samtidig som arbeidsprosessene effektiviseres og ressurser spares. Ta for eksempel badge-to-printfunksjonen på våre multifunksjonsskrivere. Dokumenter som er igjen i skriveren, innebærer en datasikkerhetsrisiko: ifølge en IT-undersøkelse* opplevde 90 % av amerikanske organisasjoner lekkasje eller tap av sensitive eller konfidensielle dokumenter i løpet av en 12-månedersperioden.  Med badge-to-printteknologi skanner medarbeidere bare sine ID-kort på skriveren for å hente utskrifter, og sikrer dokumentsikkerhetsstyring mens de også sparer papir ved å redusere antall forlatte utskriftsjobber. Samtidig gir Xerox User Analytics et ytterligere beskyttelseslag ved å bidra til å identifisere brudd på bruksmåter og overvåkingsutstyr.

Forfalskede dokumenter er også en trussel mot selskaper over hele verden. Å legge svindelavskrekkende teknologi som Xerox® Specialty Imaging til arrangementskort, ID-merker, transkripsjoner, kuponger eller andre verdifulle dokumenter, kan redusere risikoen for uautorisert duplisering.

Man reading tablet with caution sign

Å beskytte alle adgangspunkter

Hackere prøver å bryte seg inn på bedriftsnettverk for "street cred", mens nasjonalstatene søker etter forretningshemmeligheter eller produktspesifikasjoner. Skrivere er ofte det enkleste adgangspunktet, spesielt hvis standardpassord, som ofte finnes på Internett, ikke er endret. Så snart en tålmodig hacker er inne i nettverket kan han/hun metodisk samle inn informasjon, for eksempel e-postformuleringer, for å utføre phishing-svindel. Hackere kan også få tilgang til servere og installere skadelig programvare som kompromitterer nettverkssikkerhet. Som svar tilbyr vi systemer, som AltaLink-serien av høytvolum-skrivere, som er beskyttet med brukernavn og passord.  Disse systemene gir våre kunder McAfee whitelisting-teknologi, som kontinuerlig overvåker og automatisk forhindrer at skadelig malware kjøres.  Vi tilbyr våre samarbeidspartnere også tips for beste praksiser for skriversikkerhet.

Lag av forsvar

Nettverk kan kompromitteres på flere måter fra en rekke forskjellige steder. Derfor har vi en flerlagstilnærming til databeskyttelse. Gjennom samsvarsprogrammer sikrer vi påliteligheten og sikkerheten til våre leverandører. Vi forutser potensielle sikkerhetstrusler og utformer produkter med funksjoner som støtter en effektiv og sikker arbeidsflyt. Vi leverer våre kunder rettidige sikkerhetsmeldinger for å sikre et løpende partnerskap langt etter deres kjøp.  

*Document Security and Compliance: Enterprise Challenges and Opportunities, InfoTrends, April 2013.

Woman with coffee cup reading