Xerox® FreeFlow® Output Manager®

Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.

Vi anbefaler Xerox FreeFlow Core.

Fordeler

 • Lar deg redusere gjennomkjøringen og øke effektiviteten ved å effektivt prioritere, planlegge og splitte utskriftsjobber gjennom hele utskriftsvirksomheten
 • Øker produksjonsomfanget ved å utnytte dine digitale utskriftsressurser og kostnadseffektiv utskrift av fargejobber og jobber i svart-hvitt
 • Senker produksjonskostnadene ved å maksimere bruken av digitale utskriftsaktiva, redusere behov for arbeidskraft, og automatisere ruting av utskriftsjobber
 • Du kan motta jobber fra hvor som helst på nettet og sende jobber til et hvilket som helst antall av enheter ved hjelp av ett enkelt, felles grensesnitt

Funksjoner

 • Kontrollerer dine digitale produksjonsskrivere og administrerer effektivt flyten av utskriftsjobber på tvers av flere skrivere
 • Kan motta omfattende utskriftsjobber som er skannet ved hjelp av flerfunksjons kontormaskiner, og rute dem til produksjonsskrivere som er bedre rustet til å håndtere omfattende mengder
 • Godtar jobber fra:
  • Klienter som sender jobber
  • Internett
  • Nettverks-PCer
  • Stormaskiner
  • Aktive mapper
  • Andre FreeFlow-produkter som Makeready, Process Manager, Express to Print og Print Manager APP
  • Formater som støttes: PostScript, PDF, PCL, TIFF, ASCII-tekst. ASCII- og XPIF-bestillingssedler støtter og går gjennom støtte av JDF-bestillingssedler
 • FreeFlow-konteringsmodul gir deg innsyn i all kontoinformasjon over hele den FreeFlow Print Server/DocuSP™-kontrollerte skriverparken
 • JMF Service tilbyr bedre kommunikasjon om jobbstatus mellom alle JMF-kompatible moduler i trykkerivirksomheten din
 • Belastningsbalansering: øker gjennomløpet ved å behandle jobber på tvers av flere skrivere
 • Tilsvarende jobbattributter: undersøker jobbattributtene og ruter jobben til skriveren som har samme kjennetegn
 • Jobbsplitting: splitter jobber basert på farge, kopi eller side for å øke produktiviteten
 • Skriptfunksjon: med skript av pre- og postbehandlingsfunksjoner kan implementeringen av arbeidsflyten bli bedre tilpasset og tettere integrert

Viktigste bruksområder

Administrerer flyten av utskriftsjobber fra ett enkelt kontrollpunkt til målrettede miljøer for utskriftsproduksjon:

 • Hurtigutskrift
 • Kommersiell utskrift
 • Publisering på forespørsel

Ressurser