Mer bærekraftig produksjonsutskrift

Hvis du kan redusere ditt karbonutslipp, delta i flere budrunder og vinne flere jobber basert på anleggets bærekraft, er alle en vinner.

Trinn for et mer bærekraftig trykkeri

  • Sats på just-in-time-utskrift på forespørsel. Opprett dokumenter kun når du trenger dem, for å spare lagerplass og ressurser og redusere avfall fra materiale du ikke lenger trenger med hele 30 %.
  • Ta i bruk mer effektive arbeidsflyt-teknologier. Bruk Xerox® FreeFlow®-programvaren for å automatisere manuelle prosesser, håndtere alle utskrifter på trykkeriet og motta jobber og bestillinger over nettet.
  • Bruk soft-proofing. Tilby soft-proofing til kunder via e-post eller nettet for å redusere papirbruk, spare porto og telefon- og fraktkostnader, redusere miljøpåvirkningen ved å sende papir med luft- eller bakketransport og legge til rette for raskere behandlingstid.
  • Vit hvor papiret ditt kommer fra, og resirkuler papiret du bruker. Se etter miljøvennlig papir som FSC-sertifisert papir og resirkulert papir. Plasser papirbøtter rundt om i trykkeriet for å samle inn papir og utbrukte utskrifter til resirkulering eller gjenbruk.
  • Bruk god praksis for avfallsforebygging og -håndtering. Resirkuler tonerkassetter og -flasker, reduser bruken av farlig avfall, og velg gjenbrukbar eller resirkulerbar emballasje etter behov.
  • Se etter utstyr designet for gjenvinning eller resirkulering. Xerox-maskiner er designet med tanke på resirkulering og gjenbruk.
  • Sørg for at du jobber med miljøbevisste leverandører. Spør leverandørene dine om hva de gjør for å redusere sin miljøpåvirkning.
  • Tilpass. Gjør dokumentene dine enda bedre med relevante meldinger, bilder og grafikk for å fange publikums oppmerksomhet. Automatiser produksjonen av tilpassede utskriftskampanjer som vil motivere mottakere til å reagere, og redusere sannsynligheten for at de kaster dem i papirkurven.

Del: