Globalt borgerskap

Ansvarlig atferd som en verdensborger er en del av vår arv. Vi har høyeste målene når det gjelder integritet, innovasjon og kompetanse i alt vi gjør. Vår strategireform for 2017 skal sikre videre suksess. Kom og se hvordan vi hjelper mennesker, samfunn og planeten med å vokse.

Bevare planeten

Det er en del av vår DNA og forretningsmåte å beskytte miljøet. I flere tiår har vi drevet virksomheten på en ansvarlig måte, og har levert produkter og tjenester som hjelper kundene og planeten.

Vår satsing på bærekraftige løsninger

Rapport om globalt borgerskap

Ta en titt på våre tidligere rapporter om globalt borgerskap. Mens vår virksomhet har utviklet seg gjennom årene, har våre forpliktelser og kjerneverdier forblitt de samme.

Se rapport om globalt borgerskap

Våre forpliktelser

Vi tar vårt sosiale og miljømessige ansvar på fullt alvor, og vi er forpliktet til å drive forretningsvirksomheten på en måte som positivt påvirker verden.