Globalt borgerskap

Å opptre ansvarlig som en global borger er en uløselig del av vår kulturarv. Vi opprettholder de høyeste idealer på integritet, innovasjon og fortreffelighet i alt vi gjør. Ved å fremme et helhetlig program for globalt borgerskap, bidrar vi til mennesker, samfunn og jordkloden, samt skaper verdier for Xerox-ansatte, våre kunder og våre aksjonærer. Det som er viktig for dem, er viktig for oss. Kom og se hvordan vi oppfyller våre forpliktelser.

Styreleders budskap

Xerox styreleder og CEO Ursula Burns introduserer vår siste rapport om globalt borgerskap, og fremhever eksempler på de positive bidragene vi gjør i verden rundt oss.

Les styreleders budskap

Rapport om globalt borgerskap

Ta en titt på våre tidligere rapporter om globalt borgerskap. Mens vår virksomhet har utviklet seg gjennom årene, har våre forpliktelser og kjerneverdier forblitt de samme.

Se rapport om globalt borgerskap

Våre forpliktelser

Vi tar vårt sosiale og miljømessige ansvar på fullt alvor, og vi er forpliktet til å drive forretningsvirksomheten på en måte som positivt påvirker verden.