• Managed Print Services -- Xerox Content Management Services

Xerox® Content Management Services

Xerox Content Management Services combineert documentbeheer en workflow met adviesdiensten om documentprocessen te automatiseren en vereenvoudigen.

Ze stellen u in staat via het internet, desktopapplicaties, tablets, smartphones en multifunctionele printers (MFP's) papieren en elektronische documenten vast te leggen, op te slaan, te delen en te transformeren. 

Organisaties van elke omvang kunnen de kosten en tijd met betrekking tot het verwerken van papieren en elektronische documenten reduceren, de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van werkprocessen verbeteren en de naleving en beveiliging gedurende de levensduur van een document verhogen. 

Xerox MFP's maken gebruik van ConnectKey voor gedistribueerde documentvastlegging. Ingebouwde OCR zorgt voor gemakkelijkere digitalisering. Mobiele toegang en verwerking zijn mogelijk via iOS- en Android-apparaten.

Contact

32 (02) 716 67 18 
Online contact opnemen ›

Delen: